برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کیانی۷

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نقاشی زیبا، نقش زیبا ، تصویر زیبا و رنگی ، کنایه از دلبر زیبا ١٤٠٠/٠٥/٠١
|

2 در گویش بختیاری به معنی برادر هستش ، برادری که جایگاه بالایی داره و نائب پدرِ ، یعنی در نبود پدر اختیار ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

3 دادستان ، داور بی‌طرف ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

4 مخفف لیکن، ولی ، اما
پیمانه
١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

5 پیمانه ١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

6 از کوچیکی و بی ارزشی میاد ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

7 تيرانداز سوار ، دلير سوار ، زاده‌ی خورشيد ١٤٠٠/٠٤/١٧
|

8 بنيانگذار سلسله‌ی اشکانیان ، به معنی جوانمرد ، کماندار ، مبارزِ سوار (سوار بر اسب) ١٤٠٠/٠٤/١٧
|

9 عرش، آسمان ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

10 روزبه از قیاس شب‌و روز هستش، که معنی روزبه یعنی روز بهتر از شب است ١٤٠٠/٠٤/١١
|

11 نیکو روز ، روز خوب .
بهروز و روزبه معنی مشترک ندارن ،معنی روزبه مقایسه کردن روز و شب هستش، که در قیاس معنی روزبه میشه روز بهتر از شب است
١٤٠٠/٠٤/١١
|

12 روحانی زرتشتی ، روحانی نگهبان آتش، روحانی بالا ١٤٠٠/٠٤/١١
|

13 شادی بی‌پایان ، شکوه‌ نیک ، شکوه بی‌پایان ١٤٠٠/٠٤/١١
|

14 سوار دلیر ، اسب سوار دلیر ١٤٠٠/٠٤/١٠
|

15 با اصالت ، اصیل زاده ، مالک ، اولین و اصلی‌ترین مالکان 🙏🏼 ١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

16 تاک ، انگور
١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

17 برخواسته از کیانیان، ذات طبیعی🙏🏼 ١٤٠٠/٠٣/٠٧
|