برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خورشيدوند

خورشيدوند <br>زينب ناهيده⭐️ رضوي🌕موسي<br>شكر أ يا ربّ<br>پروردگارم زندگي رو با درخشان با حكمت واراده خرد دانايي خود و باب سليقه ي روياي خودم نوشت<br>خدايا شكرت هديه رنگين كمان شادي آور عشق رو به زندگيم بخشيدي <br>My Lord wrote a brilliant life with wisdom and spirit of my dream.<br>Thank you, Lord. Thank you for the happy rainbow gift of love to life<br>كتب ربي حياة رائعة بحكمة وروح حلمي.<br>شكراً لك يا رب ، شكراً لك علي هدية قوس قزح السعيدة من الحب للحياة<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرجامين فراترين نهايي
The last masterpiece is sweet
شاهنامه آخرش قشنگه
shahnameh ultimate late is beautiful
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

2 مشهور است
A person who is famous in his work and is superior in skills
فردی که در کار خود مشهور است و در مهارتهای برتر استادي است
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

3 دندانپزشك تجربي
Happy Dentists Day )Happy Dentistry)
روز دندانپزشكان و دندانسازان مبارك
Happy prosthodontists
My father daily routine is ...
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

4 A rational girl who has a great understanding ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

5 پريسا همچون پري دريا افسون گر دلربا زيبارو ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

6 Love is the heart that exists
عشق قلبي كه وجود دارد
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

7 A person who is a lawyer and veterinarian ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

8 A girl and a boy whose hearts for love each other with heart love ١٣٩٨/٠١/٢١
|

9 believe in the heartbeat ١٣٩٨/٠١/٢١
|

10 خانواده محترم
Dear Family with a original and noblegood temper and ethical
خانواده محترم بااصل و نجب و خوش رفتار وبا اخلاق
١٣٩٨/٠١/٢١
|

11 God willing, their marriage will soon begin
به خواست خداوند انشاالله ازدواج آنها شروع ميشود
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

12 ناهيده بمعناي بانو ملكه ايزد آبها و الهه زيبايي و پاكي ستاره دختري كه سرنوشت درخشانتري دارد و هم باتجربه وبا انديشه و تحصيلكرده و اهل مطالعه وعلم و ... ١٣٩٨/٠١/١٩
|

13 Low season
Smile day on the lips
١٣٩٨/٠١/١٩
|

14 The next time equal to the soil ١٣٩٨/٠١/١٨
|

15 خيلي زود و خيلي سريع ١٣٩٨/٠١/١٨
|

16 حتما برگه ترخيص شرفتمندانه محترمانه
I am free to join the superior army
من آزادي هستم كه به به جمع ارتش برترميپيوندم
١٣٩٨/٠١/١٨
|

17 عبور كردم
I am free to join the superior army
١٣٩٨/٠١/١٨
|

18 Laugh at the next time ١٣٩٨/٠١/١٧
|

19 up the next will death with happy ١٣٩٨/٠١/١٧
|

20 We have more important things ١٣٩٨/٠١/١٧
|

21 We have lost a lot of time
Move fast
١٣٩٨/٠١/١٧
|

22 She did not have a good result for himself ١٣٩٨/٠١/١٧
|

23 Being aware of a problem that will eventually be destroyed by a real gun
I have prioritized the quality of your future
١٣٩٨/٠١/١٧
|

24 As soon as possible
هرچه زودتر بهتر
١٣٩٨/٠١/١٧
|

25 بفرما برتري يافتن ١٣٩٨/٠١/١٧
|

26 From the supervisor to unique
از سرپرست به منحصر بفرد
١٣٩٨/٠١/١٤
|

27 تك ستاره درخشان دختري كه سرنوشت پيشوني درخشانتري دارد ١٣٩٨/٠١/١٤
|

28 بهشت
Happy our days to life the beauty of God Paradise
مبارک روزهاي ما به زندگی زیبایی از بهشت خدا
١٣٩٨/٠١/١٣
|

29 مباركي imparadise غرق در خوشحالي كردنParadise بهشت برين
Happy spring blessed day give you heart love life with brilliant joy
مبارک بهار بهشت ب ...
١٣٩٨/٠١/١٣
|

30 روزاي پر بركت شيرين زبان blessedness بركت سعادت خوشبخت
God for blessful our sugary days
خدا برای روزهای شیرین شكري ما خجستگی بركت سعادت خوشبخ ...
١٣٩٨/٠١/١٣
|

31 شيرين زبان شکرین،قندی،شکرسان ١٣٩٨/٠١/١٣
|

32 خداروشكر سپاس خداوند رابر زبان آوردن ١٣٩٨/٠١/١٣
|

33 کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد كورش بمعناي مرد نژادپاك برتر معني كوروش همانند خورشيد ١٣٩٨/٠١/١١
|

34 بوسه ي عشق قبلة الحب
for Your Kisss merci babe
واسه بوس كردناتم مرسي جونم
١٣٩٨/٠١/١١
|

35 The graceful machine for Her love is coming to your happiness
merci inshallah
ماشين برازنده واسه عشقش ميخره به سلامتي تو شاديامون
مرسي انش ...
١٣٩٨/٠١/١١
|

36 Unique son پسر منحصربفرد
One king is unique
تك پادشاه منحصر به فرد است
١٣٩٨/٠١/١٠
|

37 خاصيّت جذب انرژي صوتي ملودي شاد را ميگويند
to suddenly begin Car with sound absorption melodious
به طور ناگهانی خودرو با صدای جذاب ملودی شاد د ...
١٣٩٨/٠١/١٠
|

38 شروع بسوخت كردن
to stard brighten with health and auspicious
برای استارت شروع روشن شدن(درخشان كردن) با سلامتی و فرخنده
١٣٩٨/٠١/١٠
|

39 دعاى خیر، نعمت خدا داده، سعادت جاوداني
Starting a car with the start of the blessing and happiness of bemison
شروع یک ماشین با شروع به برکت و ...
١٣٩٨/٠١/١٠
|

40 بهار معدني ،اشتياق مشهود
Clear and smooth springs
چشمه هاي روشن و صاف
١٣٩٨/٠١/١٠
|

41 Dignified بلند مرتبه عالي جناب عالي مقام و شكست ناپذير ١٣٩٨/٠١/١٠
|

42 مرواريد دل
Pearl Dell, the prince is my heart
مرواريد دل،شاهزاده پرنس قلب من است
١٣٩٨/٠١/١٠
|

43 جذابيت ,زيبايي ،برازنده
Happiness with grace extraordinary energy
شادي با فضل انرژي فوق العاده زيبايي برازنده
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

44 شادكامي خوشنودی شادي
to healthy at the peak of happiness
به سلامتي در اوج شادي
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

45 to happy turning the car tire
به مباركي چرخش لاستيك تاير ماشين
To happy the joy of the server runs for car us joy happyness
برای خوشحالی ...
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

46 مبارك خواندن مبارك بركت سعادت beatify , bless
مبارك
to health with blessed love
بسلامتي با عشق سعادت بركت(خوشبختي)
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

47 مبارك
to health with blessed love
بسلامتي با عشق و سعادت بركت
beatification سعادت جاوداني
I am glad to fill out the will purchased fo ...
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

48 trustfully
trustingly
اعتماد با اطمينان
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

49 قلب قفسه ي سينه
chest heart you breast are love قلب سينه ي شما، سينه عشق است
chest heart you chest are love to flover me life
سینه ي ق ...
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

50 نور رحمت الهي ١٣٩٨/٠١/٠٨
|