دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٦,٣٨٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٤
لایک
لایک
٧,٩٦٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٦٣٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١

used to add information that shows that what you have just said is true

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٦

to fight against something or someone that is attacking you

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢٨

همراهی نکردن ترک همراهی کردن

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١٤

to not include someone or something

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٣٠

to do something slowly or carefully without hurrying

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.