منو
کاوه جوانمرد

کاوه جوانمرد

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
١,١٦٦
لایک
١١٩
لایک
دیس‌لایک
١٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,١٨٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,١٦٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,١٨٣
لایک
لایک
١١٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

اختیار ویژه، حق ویژه ( به واسطه موقعیت اجتماعی ) the royal prerogative ( = the special rights of a king or queen ) The president exercised his pr ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

شواهد فزاینده

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

Much Ado About Nothing هیاهوی بسیار برای هیچ - نمایشنامه ی کمدی اثر ویلیام شکسپیر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

پریدن حرف از دهان ( حرف غیر منتظره یا ناخواسته ای زدن ) to say something, especially something surprising or rude She sometimes comes out with th ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

1. آرزو His burning ambition was to study medicine At last he had realized his life's ambition 2. عزم و اراده She was driven by personal ambition Sh ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.