دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٥٥٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٦٣
لایک
لایک
٨٧٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١١

لحن نوشتار

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١٢

( در بتن ریزی ) متراکم کردن

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٤

کتاب های مصور ژاپنی

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١٤

در حقوق بین الملل، متنی است که در ابتدای یک پیمان ظاهر میشود و بطور بسیار کلی اصول، اهداف و زمینه های مورد بحث را تعریف مینماید.

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٥

آمریکای میانه. تقریباً مکزیک مرکزی، بلیز، گواتمالا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و کاستاریکای امروزی.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.