برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Joker

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ایجاد و ساخت یک برنامه در برنامه نویسی ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

2 اتصال لب به لب درجوشکاری، در حالتی که ضخامت قطعات کمتر از شش میلی متر باشد از این نوع اتصال استفاده میشود ولبه ها به اصطلاح پخ نمی خورند. ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

3 گیرپاژ کردن به هنگام گرم شدن درعلم مکانیک، گرفتن، گیر کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

4 سوهان(واسه تراشیدن، نه خوردنی) ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

5 تحمل نیروی فشاری توی سازه ، مثل ستون ١٣٩٩/٠٤/٠١
|