منو
m.javid

m.javid

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١٢,٠٧٢
لایک
١,٢٦٠
لایک
دیس‌لایک
٢٦٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٩١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٠٧٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٩٠
لایک
لایک
١,٢٦٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٦٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥٠

پیش ماده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٣

اوغ زدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٣

درگیر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٣

as a last resort به عنوان آخرین گزینه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٦

دفعه دفعات

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.