دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣,٦٢١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٩٥
لایک
لایک
١,٤١٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٧٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

تا ( این کار ) انجام شد، ( اون اتفاق ) پیش اومد It was not until I had finished my research that realized the answer to my question تا جستجو ام را ت ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

ناپدید شدن محو شدن

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

بسیار نزدیک به هم کار کردن

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
١

فرار کردن قال گذاشتن

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

محکم نگه داشتن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.