دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,١٧٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٤٧٣
لایک
لایک
١٢١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

ـــ آلوده گر

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

باسن ( خودمانی ) ــــ ass ــــ buttocks ــــ bum ــــ booty

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٦

اگه شخصی با شخص دیگری که از ازدواج قبلی فرزند داره، ازدواج کنه و از اون شخص بچه دار بشه، اون فرزند بدنیا اومده، برای بچهای قبلی همسر جدید، بعنوان hal ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

پشت سر کسی بکسی توهین کردن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

کم مصرف کن تا همیشه داشته باشی

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
The enraged citizens hung an effigy of the mayor and set it on fire.
دیدگاه
٠

شهروندان خشمگین، تمثال شهردار را آویزان کرده و به آتش کشیدن

تاریخ
١ سال پیش
متن
He's been a thorn in the side of the party leadership for years.
دیدگاه
٠

او برای سالها مانند یک خاری در چشم مجمع رهبران بوده است

تاریخ
٢ سال پیش
متن
constrain sb. to do sth.
دیدگاه
٤

کسی را مجبور کردن تا کاری را انجام دهد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Don't let on about our arrangements.
دیدگاه
٣

در مورد برنامه ما چیزی بروز نده

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Don't let on about this meeting.
دیدگاه
٢

در مورد جلسه چیزی بروز نده

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.