منو
جواد

جواد

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٩٤٨
لایک
٩٨
لایک
دیس‌لایک
١٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٥٥١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٤٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٥٤٩
لایک
لایک
٩٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
١٣

اگه شخصی با شخص دیگری که از ازدواج قبلی فرزند داره، ازدواج کنه و از اون شخص بچه دار بشه، اون فرزند بدنیا اومده، برای بچهای قبلی همسر جدید، بعنوان hal ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٢

سنجیدن شرایط

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

زَد زیاد ( خداحافظ لاتی ) خداحافظ فعلا. . .

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

اسم مارک لباس و تجهیزات ورزشی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

ـــ گمانه زنی ـــ برآورد ( تخمین ) ـــ رانت خواری

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
Don't let on about our arrangements.
دیدگاه
٣

در مورد برنامه ما چیزی بروز نده

تاریخ
١ سال پیش
متن
constrain sb. to do sth.
دیدگاه
٣

کسی را مجبور کردن تا کاری را انجام دهد

تاریخ
١ سال پیش
متن
Mr. Tongue Twister tried to teach your tongue to twist and turn, and twit an twat.
دیدگاه
١

آقای کس لیس سعی کرد که به زبونت یاد بده که چجوری بچرخه و بپیچه، و از کسش عیب جویی کرد

تاریخ
١ سال پیش
متن
Don't let on about this meeting.
دیدگاه
٢

در مورد جلسه چیزی بروز نده

تاریخ
١ سال پیش
متن
He's been a thorn in the side of the party leadership for years.
دیدگاه
٠

او برای سالها مانند یک خاری در چشم مجمع رهبران بوده است

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.