دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٧٤٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٩٣
لایک
لایک
١,٢٩٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاه
٩

یعنی فعل و اثرى بدون دخالت علّت و عاملى از مرحله قوه و امکان خارج شده و به وجود برسد که این یعنى تحقق معلول بدون علت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

مرتبه نازله یک حقیقت واحد را گویند

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

پریشانی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

پریشانی ها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤١

فروشنده فروشگاه

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.