منو
جعفر توکلی فر

جعفر توکلی فر

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٩٧٦
لایک
١٠٥
لایک
دیس‌لایک
٣٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٤٩٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٧٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٤٩٤
لایک
لایک
١٠٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٥

سلعه =خارش شدید زیرپوست که هرچه بخاری بیشتر احساس عذاب می کنی دردهایی که مرا خرده خرده مانند خوره یا سلعه گوشه این اطاق خورده است

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

لندی = با ضم لام می تواند به معنی ولخرجی و هرزگی باشد همان نیک مردان که تندی کنند وگر تنگدستان که لندی کنند

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

مشت وسندان= استعمال این دو درکنار هم به معنی کار بیهوده وبی حاصل انجام دادن است مثل اینکه بگوئیم ( پند دادن تو بسان مشت به سندان کوبیدن است )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

مج = بایستی به معنی مواد اولیه مثلا چیزی شبیه سیمان امروزی باشد که در ساخت وساز بکار می رفته باشد زسنگ و زمج بود بنیاد کار چنین خواهد آنکودهد دادکار

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

هناینده: این واژه در فارسی سره به معنی " اثر گذار و موثر " می باشد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.