کوروش پروین پور

کوروش پروین پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgdp٢٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩سلام Dark light متنی که نوشتی بسیار مفید و جامع بود و بهتر از خیلی از جاهای دیگه توضیح داد با تشکرگزارش
0 | 0
flint٢٠:١١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩سنگ چخماقگزارش
5 | 0
stubborn١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨کسی که ساز مخالف رو میزنهگزارش
0 | 0
you have a full mouth١٨:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨زبونت خیلی درازهگزارش
0 | 0
crybaby١٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨بچه سوسولگزارش
0 | 0
wimpy١٩:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨آدم ریغوگزارش
0 | 0
rat٠٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣گرزهگزارش
0 | 1
minor٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٨افراد زیر سن قانونی Hikari told him to have a cup of wine together but he rejected it immediately and said I'm still minorگزارش
0 | 0
rise from the ashes٢١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٨از خاکستر ها بلند شدنگزارش
0 | 0
move out of way٢١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٨بکش از سر راه کنارگزارش
2 | 0
no today satan١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٦خودمانی لعنت بر شیطونگزارش
0 | 0
timely١٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٦به موقع، سروقتگزارش
2 | 0
from here on out١١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٦از الان به بعد، از حالا به بعد، از اینجا به بعد It's important from here on out از الان به بعدش مهمه، از اینجا به بعد مهمهگزارش
0 | 0
in cash١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٤دستی پول دستی For example Please give me in cash خواهشا نقدی بهم بدینگزارش
0 | 0
waste breath٢٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١با دیوار حرف زدنگزارش
5 | 0
effortless٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/١١I just wanna find a effortless job, that's it. من فقط میخوام یه شغل بی دردسر پیدا کنم، همش همین.گزارش
0 | 0
keep that in mind٢٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١این رو بخاطر بسپارگزارش
0 | 1
behave like a madman٢٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/١١مثل یه دیوونه رفتار کردنگزارش
0 | 0
show some manner٢٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/١١یکمی ادب داشته باش، رفتارت رو اصلاح کنگزارش
0 | 0
that's a fact١٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩این یه واقعیتهگزارش
0 | 0
kidnapation٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨آدم رباییگزارش
0 | 0
temporary٠٩:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣زودگذرگزارش
9 | 0
that was made up١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠١ساختگی بود الکی بودگزارش
5 | 0
you made it back١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١تو برگشتی، تو موفق شدی برگردی یا زنده بمونیگزارش
2 | 0
didn't make it١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠١طاقت یا تاب نیوردگزارش
5 | 0
like you are the one to talk١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١انگار که تو مقصر نیستی، انگار که تو کسی هستی که حرف حق رو میزنهگزارش
2 | 0
beat the shit out of١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠١کسی را پاره کردن، بافیدن، در حدمرگ زدنگزارش
2 | 0
my ass١٥:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩اگه بی ادبی نباشه به تخمم به . . .گزارش
12 | 1
همین طوری٠١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨الکیگزارش
2 | 0
grimace٢٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦کرم ریختنگزارش
2 | 0
to grimace٢٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦کرم ریختنگزارش
2 | 0
cheap tricks١٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦کلک های کثیف و چندش آورگزارش
2 | 0
pacelook١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦کتاب راهنماگزارش
2 | 0
dumbass٠٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤Means Dickheadگزارش
5 | 0
drunkard٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠آدم مست، الکلیگزارش
5 | 0
slang٢١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٧خودمانیگزارش
14 | 0
islander٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٧جزیره نشینگزارش
5 | 0
daring٢١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٧جرات، شهامت، دلیریگزارش
2 | 0
paganism١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧بت پرستیگزارش
2 | 0
cooperatively٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٧با همکاری ، به همدستی ، بطور شراکتی یا شریکیگزارش
12 | 0
surname١٥:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٥لقب لقب دادن نام خانوادگیگزارش
5 | 1
imagination٢٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٤تخیل ، خیال ، خیال پردازی ، توهم مثال What a creepy imagination چه چیز تخمی تخیلی ایگزارش
14 | 1
at ease١٤:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨راحت باش، آزاد باش ( ارتش ) ، خونسرد باش آروم باشگزارش
9 | 0
flapper١٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨مگس پرون ، ادم علافگزارش
2 | 0
babbling٠٤:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣زر زدن ، غر زدنگزارش
5 | 0
mixed١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠١ترکیبی ، مختلط ، مخلوط ، قاتی شده ، درهم آمیختهگزارش
9 | 1
go back on word٠٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/٣١زیر حرف زدنگزارش
5 | 0
snap out of it٠٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٣١بکش ازش بیرون ،گزارش
9 | 1
royale١٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٦اصلی، اصیل، سلطنتی،گزارش
5 | 0
gonna be okay١٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٢یه کاریش میکنمگزارش
7 | 1