دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٦٥٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٨٩
لایک
لایک
٣٨٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

ننگ

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٨

پناهندگی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
-٢٤

پناهجو

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

معجزه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

دست و پنجه نرم کردم

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.