منو
علی ارحامی

علی ارحامی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٣٣٢
لایک
١٣١
لایک
دیس‌لایک
١٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٩٨٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٣٣٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٩٨١
لایک
لایک
١٣١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

به اروپای قاره ای که شامل بریتانیا نمی شود، اطلاق می کنند.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

علاوه بر وزیر خارجه، هر ایالت آمریکا یک Secretary of State دارد که میشه دبیر ایالت معنی ش کرد.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

به این نام معروف است. . با این اسم شناخته می شود. . .

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

نسبی - رابطه ای

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

اصل انصاف در حقوق بین الملل

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.