دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٨٨٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٣٧
لایک
لایک
١,١٢٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

هزینه برداشتن، خرج برداشتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

اغلب اوقات

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

. a place where you can buy drinks and simple meals

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٦

چتر بازی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٨

در عمل

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.