منو
قربانی

قربانی

عضو از ٦ سال پیش
امتیاز کل
٧,٣٧٢
لایک
٧٨٠
لایک
دیس‌لایک
٢١٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٤٦٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٣٧٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤٦٤
لایک
لایک
٧٨٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٣٩

تنب

دیدگاه
٣٩

وشق

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٧

رده

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٣٦

حاصل

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢٤

ویدا

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.