منو
حسین پاک منش

حسین پاک منش

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٦١٤
لایک
١٧٠
لایک
دیس‌لایک
٤٣
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٦٨٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٦١٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٦٨٦
لایک
لایک
١٧٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

He didn't turn a hair ککشم نگزید

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

propose

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

pick on

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

Make both ends meet دخل و خرج را جور در آوردن از پس هزینه ها برآمدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

I can cope with it myself: خودم ازپسش برمیام

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.