برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Hormoz Khakpour

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Lay the blame on; Pin it on; Point the finger at; incriminate ١٤٠٠/٠٢/١٩
|

2 Retaliate against; Get back at; Get even with; Even the score with; Pay back ١٤٠٠/٠٢/١٨
|

3 Agonise; anguish; distress; Eat one's heart out; grieve; suffer ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

4 Suffer; take pains; be at pains; endure extreme hardship; toil; grind away ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

5 Abscond; Slip away; Sneak away ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

6 Put through hell; Put through the wringer ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

7 Play hard to get ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

8 Snap at someone; Jump down someone's throat;Round on someone;Lash out at someone
١٤٠٠/٠٢/١٤
|

9 Objict to; Cricise; Utter; Cite; Reference; Deliver; Lay ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

10 God Most High ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

11 Stand someone up; Leave someone hanging; Hang someone out to dry; Leave someone high and dry; Leave someone in the lurch ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

12 Have a close call; Have a hairbreadth escape ١٤٠٠/٠٢/١١
|

13 Paddle one's own canoe; Fend for oneself ١٤٠٠/٠٢/١١
|

14 Throw in the towel ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|