منو
😉😉😌😌😞😞

😉😉😌😌😞😞

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٠,٧٣٦
لایک
١,١٦٣
لایک
دیس‌لایک
٤٤٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٣١٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٧٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣١٤
لایک
لایک
١,١٦٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٤٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٧

توچه چیزی دوست داری

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٤

کدام یک

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٠

دارد He has soda pop

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٣

خریدار، مشتری

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

گونه، انواع

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
What will you wear to the party?
دیدگاه
٦٤

برای مهمونی چی میپوشی؟

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.