برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسن تاج ور رستمی

آتشفشان خاموش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مردم لور دراستانهای همدان ‌.ایلام. لرستان خوزستان. چهارمال بختیاری.اصفهان.بویراحمد. فارس.بوشهرهستن که شباهتهای زیادی از لحاظ زبان وگویش و اداب وسنن ... ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|