دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٨٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧,٨٩٥
لایک
لایک
٢٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣

بی توجهی

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Some man whistled at her, but she ignored him and kept walking.
دیدگاه

یک مرد به آن خانم سوتی زد، ولی او مرد را نادیده گرفت و به راه رفتن ادامه داد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.