برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید پرهام

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد<br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی<br>مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 پسینی ١٣٩٧/١٢/١٣
|

252 مفاد و شرایط ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

253 بسته (مثلا بسته سیگار) ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

254 تجدید قوا (نیرو)، خستگی در کردن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

255 شکار ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

256 خستگی مفرط روزانه ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

257 وقفه تنفسی انسدادی در خواب ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

258 وقفه تنفسی در خواب ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

259 مایع ظرفشویی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

260 حملات عطسه ای ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

261 خیره کننده ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

262 منابع ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

263 سنجه ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

264 پاسخ آماده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

265 شِنُفت اجتماعی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

266 جاگذاری ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

267 رنگ بندی ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

268 حساب (کاربری) پولی ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

269 از روی حوصله کاری را انجام دادن ١٣٩٧/٠٤/٢٨
|

270 دست آخر ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|