برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید پرهام

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد<br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی<br>مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 مایع ظرفشویی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

252 حملات عطسه ای ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

253 خیره کننده ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

254 منابع ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

255 سنجه ١٣٩٧/٠٥/١٠
|

256 پاسخ آماده ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

257 شِنُفت اجتماعی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

258 جاگذاری ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

259 رنگ بندی ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

260 حساب (کاربری) پولی ١٣٩٧/٠٤/٣٠
|

261 از روی حوصله کاری را انجام دادن ١٣٩٧/٠٤/٢٨
|

262 دست آخر ١٣٩٧/٠٤/٢٧
|