حمید پرهام

حمید پرهام کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد< br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی< br> مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت< br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrelief٠٩:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٣یارانه ( کمک هزینه ای که به افراد نیازمند داده می شود )گزارش
0 | 0
goodwill١٤:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/١٥حسن شهرت ( در مورد کسب وکارها )گزارش
5 | 0
driven by٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢being driven by something یعنی چیزی را سرلوحه کار خود قرار دادنگزارش
2 | 0
bone salt١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٢کانی استخوانگزارش
7 | 0
spot urine test٢٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٨آزمایش ادرار صبحگاهی ( نمونه گیری در این نوع آزمایش ادرار، بر خلاف روش ۲۴ ساعته، یک بار اول صبح انجام می شود )گزارش
5 | 0
baby blues٢١:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٦گرفتگی خلق پس از زایمان ( توضیح @آزاده درست است. این حالت نباید با افسردگی پس از زایمان اشتباه گرفته شود )گزارش
9 | 0
nursing bra١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٦سوتین شیردهیگزارش
2 | 0
tampon٠٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٦تمپان ( تلفظ دقیق تر، �تمپان� است، البته در فارسی بیشتر �تامپون� آوانویسی شده. تمپان با نوار بهداشتی فرق دارد )گزارش
9 | 0
caching٢٢:٤١ - ١٤٠٠/٠١/٢١ذخیره ( سازی ) در حافظه پنهانگزارش
2 | 0
gauge١١:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٥گِیج ( واحد اندازه گیری قطر سرسوزن سرنگ تزریق )گزارش
21 | 0
misconception٢٣:٣٨ - ١٣٩٩/١٢/٢١کژفهمیگزارش
9 | 0
multiplication fact٢١:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٢٨حاصل ضربگزارش
2 | 0
cooperative١٣:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٨حرف گوش کن ( در بافت عامیانه، مثلاً در مورد بچه ها )گزارش
32 | 0
distracting١٣:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٨مزاحم حواس، پرت کننده حواسگزارش
21 | 0
fast facts١٦:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٠نکات چکیده، نکات کوتاه، نکات خلاصهگزارش
5 | 0
consult٠١:٤١ - ١٣٩٩/١٠/١٤پرسیدن، در میان گذاشتن با ( در برخی موقعیت ها، مثلاً: If you have questions about the service, consult the service provider = اگر سؤالی درباره سرویس ... گزارش
5 | 1
consult with٠١:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/١٤در میان گذاشتن با ( در برخی موقعیت ها، مثلاً: Consult with your doctor if you have any questions = اگر سؤالی دارید، با دکتر خود در میان بگذارید )گزارش
2 | 0
namely١٥:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/١١به طور مشخص، مشخصاًگزارش
30 | 1
persistent cookie٢١:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/١٠کوکی ماندگارگزارش
5 | 0
in conjunction with٢١:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/١٠توأم باگزارش
12 | 1
feature phone١١:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/١٠تلفن [همراه] ساده، گوشی ساده ( گوشی هایی کلاسیک دکمه ای با صفحه نمایش کوچک و سیستم عامل ابتدایی )گزارش
12 | 0
redirect١٤:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٠٢هدایت کردن، تغییر مسیر، تغییر دادن مسیر ترجمه هایی مثل �هدایت مجدد/دوباره� اشتباه هستند، چون پیشوند re در این اصلطاح به معنی تکرار عمل �هدایت کردن� ن ... گزارش
41 | 0
return١١:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٢یافتن، یافت شدن، پیدا کردن/شدن مشخصاً وقتی به نتایج جستجو اشاره داره. مثلاً: Your search/query returned 10 results ۱۰ نتیجه برای جستجوی شما یافت/پیدا ... گزارش
2 | 0
real time٢٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٦آنی، لحظه ایگزارش
7 | 0
push notification١٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٦اعلان لحظه ای، اعلان سریعگزارش
12 | 0
junk١١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٥هرز، هرزنامه، ناخواسته ( در مورد پیام یا ایمیل )گزارش
9 | 0
scrutiny٢١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢١تفتیشگزارش
12 | 0
push١٤:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٩ارسال کردن ( در حوزه نرم افزار، معمولاً درباره به روزرسانی یا موارد مشابه استفاده می شود )گزارش
12 | 1
clear١١:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/١٢رساگزارش
0 | 0
anonymize١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠ناشناس کردن، ناشناس سازیگزارش
0 | 0
exercise band١٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/١١کش ورزشی، کش بدنسازیگزارش
0 | 0
hematologist٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٤متخصص خونگزارش
7 | 0
end to end encryption٠٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٤رمزگذاری سرتاسریگزارش
2 | 0
bedtime stories١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٣داستان/قصه قبل خواب، داستان/قصه شبانهگزارش
0 | 0
bedtime story١٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٣داستان قبل خوابگزارش
2 | 0
PM١٥:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧ب. ظگزارش
0 | 1
top up١٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦افزایش موجودیگزارش
7 | 0
deck٢٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤سکوگزارش
16 | 0
in real time١٦:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤به صورت آنی/لحظه ایگزارش
9 | 0
most searched١٩:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠پرجستجوترینگزارش
0 | 0
powered by١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠قدرت گرفته از، تحت پشتیبانی، مجهز بهگزارش
5 | 0
top up١١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠شارژ کردن ( اضافه کردن اعتبار برای رسیدن به مقدار مورد نیاز )گزارش
16 | 0
flatware٠٧:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٨کارد و چنگالگزارش
7 | 0
crash bar٠٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٨دستگیره اضطراریگزارش
0 | 0
busser٢٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٧پیشخدمت، میزدار، میزگردانگزارش
0 | 1
exercise١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨استیفا ( در مورد حق )گزارش
9 | 1
grace time١٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩دوره امهال/استمهال، مهلت پرداخت بدهی بعد از سررسیدگزارش
0 | 0
clear١٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٦تأیید کردنگزارش
12 | 1
pop up١٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٢بازشو ( مثل پنجره بازشو، اعلان بازشو ) ، بازشوندهگزارش
14 | 1
community of interest١١:١٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٢اجتماع منافع، اجتماع هم منفعتگزارش
9 | 0