برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید پرهام

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد<br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی<br>مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 پذیرایی مختصر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

202 تداعی/تداعیات برند ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

203 آماده سازی روده ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

204 در اسرع وقت، به شیوه/طرز زمان-مند ١٣٩٨/٠٣/١١
|

205 سرپرست/ناظر مستقیم ١٣٩٨/٠٣/١١
|

206 اهداف تشکیلاتی ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

207 نامربوط، مورد ندارد، بی ارتباط ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

208 کمک مالی برای هزینه های کمرشکن (شرایط خاصی در بیمه که مخارج مراقبت و درمان از 30 درصد درآمد سالانه خانوار بیشتر است، به اصطلاح مخارج کمرشکن خواهد بود) ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

209 کمرشکن ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

210 معاون ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

211 گواهی ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

212 تیم/گروه امداد ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

213 کم توانی ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

214 برنامه ترخیص (بیمار) ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

215 واحد مذاکره کننده (در اتحادیه های کارگری) ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

216 تشکیل اتحادیه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

217 تست ورزشی هسته ای ١٣٩٨/٠١/١٧
|

218 تست ورزشی استرس ١٣٩٨/٠١/١٧
|

219 چشم انداز ١٣٩٨/٠١/١٠
|

220 پیش از حاملگی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

221 آزمونک ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

222 مدیریت کردن ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

223 مدیریت [دوره] ترک [اعتیاد] ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

224 بیمه حوادث کاری ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

225 امداد سوانح/فجایع ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

226 ثبت مطالبات ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

227 شرح حال ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

228 ثبت/ثبت نام کردن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

229 قبض خدماتی، قبض خدمات شهری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

230 بلیط ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

231 اثر انگشت نهفته ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

232 عدالت غیرکیفری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

233 خط/تلفن/شماره امداد ١٣٩٧/١٢/٢١
|

234 پلکان (فرهنگ معین: راهرو پله‌پله میان طبقات بالا و پایین عمارت)، رازینه ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

235 بی معنا ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

236 آسایشگاه مسکونی (مراکزی که از سالمندان و افراد نیازمند مراقبت پرستاری می کنند و معمولا در منازل مسکونی و با پذیرش پایین فعالیت می کنند) ١٣٩٧/١٢/١٩
|

237 برنامه بهبود زودهنگام ١٣٩٧/١٢/١٧
|

238 مرخصی طولانی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

239 داروی خودتجویز ١٣٩٧/١٢/١٦
|

240 با جدیت، مجدانه ١٣٩٧/١٢/١٥
|

241 هوشیاری ١٣٩٧/١٢/١٤
|

242 مدفوع آبکی/شل ١٣٩٧/١٢/١٣
|

243 پسینی ١٣٩٧/١٢/١٣
|

244 مفاد و شرایط ١٣٩٧/١٢/٠٩
|

245 بسته (مثلا بسته سیگار) ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

246 تجدید قوا (نیرو)، خستگی در کردن ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

247 شکار ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

248 خستگی مفرط روزانه ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

249 وقفه تنفسی انسدادی در خواب ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

250 وقفه تنفسی در خواب ١٣٩٧/٠٥/١٣
|