برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید پرهام

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد<br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی<br>مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 پاراستزی، خواب رفتگی، گزگز/مورمور شدن/سوزن سوزن شدن پوست ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

202 ماده حاجب ام آر آی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

203 ماده حاجب ام آر آی (ماده ای که برای افزایش کنتراست در تصویربرداری ام آر آی به فرد تزریق می شود) ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

204 تکنولوژیست رادیولوژی/پرتونگاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

205 مدیر عملیات ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

206 مدیر منسوب/رسمی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

207 موضوع/مساله/امور را جدی تر/بیشتر پیگیری کردن
اقدامات جدی تر/بیشتر انجام دادن
از راه قانونی وارد عمل شدن (شکایت کردن)
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

208 جشن بستنی (همگانی)
نوعی رویداد اجتماعی است که در آن بستنی به عنوان پذیرایی سرو می شود.
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

209 پذیرایی مختصر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

210 تداعی/تداعیات برند ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

211 آماده سازی روده ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

212 در اسرع وقت، به شیوه/طرز زمان-مند ١٣٩٨/٠٣/١١
|

213 سرپرست/ناظر مستقیم ١٣٩٨/٠٣/١١
|

214 اهداف تشکیلاتی ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

215 نامربوط، مورد ندارد، بی ارتباط ١٣٩٨/٠٣/١٠
|

216 کمک مالی برای هزینه های کمرشکن (شرایط خاصی در بیمه که مخارج مراقبت و درمان از 30 درصد درآمد سالانه خانوار بیشتر است، به اصطلاح مخارج کمرشکن خواهد بود) ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

217 کمرشکن ١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

218 معاون ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

219 گواهی ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

220 تیم/گروه امداد ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

221 کم توانی ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

222 برنامه ترخیص (بیمار) ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

223 واحد مذاکره کننده (در اتحادیه های کارگری) ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

224 تشکیل اتحادیه ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

225 تست ورزشی هسته ای ١٣٩٨/٠١/١٧
|

226 تست ورزشی استرس ١٣٩٨/٠١/١٧
|

227 چشم انداز ١٣٩٨/٠١/١٠
|

228 پیش از حاملگی ١٣٩٨/٠١/٠٦
|

229 آزمونک ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

230 مدیریت کردن ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

231 مدیریت [دوره] ترک [اعتیاد] ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

232 بیمه حوادث کاری ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

233 امداد سوانح/فجایع ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

234 ثبت مطالبات ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

235 شرح حال ١٣٩٨/٠١/٠٣
|

236 ثبت/ثبت نام کردن ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

237 قبض خدماتی، قبض خدمات شهری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

238 بلیط ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

239 اثر انگشت نهفته ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

240 عدالت غیرکیفری ١٣٩٧/١٢/٢٣
|

241 خط/تلفن/شماره امداد ١٣٩٧/١٢/٢١
|

242 پلکان (فرهنگ معین: راهرو پله‌پله میان طبقات بالا و پایین عمارت)، رازینه ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

243 بی معنا ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

244 آسایشگاه مسکونی (مراکزی که از سالمندان و افراد نیازمند مراقبت پرستاری می کنند و معمولا در منازل مسکونی و با پذیرش پایین فعالیت می کنند) ١٣٩٧/١٢/١٩
|

245 برنامه بهبود زودهنگام ١٣٩٧/١٢/١٧
|

246 مرخصی طولانی ١٣٩٧/١٢/١٦
|

247 داروی خودتجویز ١٣٩٧/١٢/١٦
|

248 با جدیت، مجدانه ١٣٩٧/١٢/١٥
|

249 هوشیاری ١٣٩٧/١٢/١٤
|

250 مدفوع آبکی/شل ١٣٩٧/١٢/١٣
|