برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید پرهام

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد<br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی<br>مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 مادر پشتیبان (در برخی برنامه های حمایتی ایالات متحده، برای پشتیبانی از مادرانی که اولین حاملگی خود را می گذرانند و معمولا جوان و کم تجربه هستند، از م ... ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

152 شیطون، بلا (در مورد دختر) ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

153 سوراخ بیضی باز ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

154 اکو قلب از راه مری ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

155 معاینه حضوری، ویزیت پزشکی، ویزیت در مطب، معاینه در مطب ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

156 بستری (و درمان) اجباری [یک روال قضایی که به موجب آن بنا به تشخیص یک مرجع دارای صلاحیت، فردی که دچار اختلال روانی خاصی می باشد، به اجبار بستری شده و ... ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

157 زیرنویس حک شده (زیرنویسی که همزمان با فیلم باز می شود و روی آن حک شده است) ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

158 زیرنویس بسته/پنهان/جدا از فیلم ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

159 مقدمه چینی برای ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

160 نهادهای محافظ و مدافع حقوق معلولان [این نهادها تحت نظام حفاظت و دفاع از حقوق معلولان (P&A System) سعی می کنند با ارائه خدماتی به این جمعیت، حقوق آنها ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

161 نظام حفاظت و دفاع از حقوق معلولان ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

162 منصب ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

163 خلاصه، دورنما، چشم انداز ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

164 پیش قدم ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

165 ثابت ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

166 شرکت سهامی حرفه ای ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

167 امضا کردن (در خصوص مدارک) ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

168 تراز ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

169 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی (فیزیاتریست) ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

170 اقدام به/برای
درخواست دادن
تقاضا کردن
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

171 نهادهای (ارزیابی) کارشناسی [در مواردی که بیمه گذار ادعای خسارت بیمه شونده را رد می کند، این نهادها با بازبینی کارشناسی مورد، در خصوص پوشش یا عدم پوشش ... ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

172 ارزیابی/بازبینی کارشناسی ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

173 نظام ارجاع خدمات پزشکی ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

174 (بیمه) درمان گروهی ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

175 وکیل/نماینده درمانی (هنگام ناتوانی موکل خود برای تصمیم گیری در خصوص مسائل درمانیش، طبق وکالتی که قبلا داده شده، به جای او تصمیم گیری می کند) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

176 وکیل/نماینده درمانی (هنگام ناتوانی موکل خود برای تصمیم گیری در خصوص مسائل درمانیش، طبق وکالتی که قبلا داده شده، به جای او تصمیم گیری می کند) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

177 زیست خواست (سندی که به یک نماینده وکالت می دهد زمانی که خودتان قادر به تصمیم گیری در خصوص مسائل درمانی خود نباشید، به جای شما تصمیم گیری کند) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

178 چک بین بانکی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

179 پیش از کسر مالیات ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

180 دکمه نشان اتحادیه (دکمه ای که آرم یا شعار اتحادیه روی آن چاپ شده و اعضای اتحادیه روی لباس خود می پوشند) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

181 سر کار، حین کار، حین وظیفه ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

182 کسر از حقوق ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

183 سابقه خدمت ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

184 تست/آزمایش مواد(مخدر) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

185 نماینده کارگری ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

186 (نظام) انضباط تصاعدی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

187 ورودی بندی (از ویکی پیدیا؛ جمع در برابر ورودی ساختمان محل کار به منظور اعتصاب) ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

188 کم و کاستی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

189 اوراق سفید ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

190 آمارگیر، مامور سرشماری ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

191 آمارگیر، مامور سرشماری ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

192 مسئول/مامور محله پویی (به فردی می گویند که در مرحله مقدماتی سرشماری به آدرس های از پیش تعیین شده رفته و آدرس ها را راستی آزمایی می کند. با آمارگیر یا ... ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

193 استعلام ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

194 رایزنی (برای/درخصوص/درباره) ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

195 رایزنی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

196 مساعدت/حمایت مالی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

197 مشغول در/به ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

198 ضایعات بلاتشخیص (ضایعاتی که تشخیص داده نشده اند/بنا به دلایلی تشخیص آنها محقق نشده است) ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

199 سوراخ شدگی/پرفراژ روده ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

200 شانت هیدروسفالی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|