برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید پرهام

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد<br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی<br>مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 مقدمه چینی برای ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

152 نهادهای محافظ و مدافع حقوق معلولان [این نهادها تحت نظام حفاظت و دفاع از حقوق معلولان (P&A System) سعی می کنند با ارائه خدماتی به این جمعیت، حقوق آنها ... ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

153 نظام حفاظت و دفاع از حقوق معلولان ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

154 منصب ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

155 خلاصه، دورنما، چشم انداز ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

156 پیش قدم ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

157 ثابت ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

158 شرکت سهامی حرفه ای ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

159 امضا کردن (در خصوص مدارک) ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

160 تراز ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

161 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی (فیزیاتریست) ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

162 اقدام به/برای
درخواست دادن
تقاضا کردن
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

163 نهادهای (ارزیابی) کارشناسی [در مواردی که بیمه گذار ادعای خسارت بیمه شونده را رد می کند، این نهادها با بازبینی کارشناسی مورد، در خصوص پوشش یا عدم پوشش ... ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

164 ارزیابی/بازبینی کارشناسی ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

165 نظام ارجاع خدمات پزشکی ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

166 (بیمه) درمان گروهی ١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

167 وکیل/نماینده درمانی (هنگام ناتوانی موکل خود برای تصمیم گیری در خصوص مسائل درمانیش، طبق وکالتی که قبلا داده شده، به جای او تصمیم گیری می کند) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

168 وکیل/نماینده درمانی (هنگام ناتوانی موکل خود برای تصمیم گیری در خصوص مسائل درمانیش، طبق وکالتی که قبلا داده شده، به جای او تصمیم گیری می کند) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

169 زیست خواست (سندی که به یک نماینده وکالت می دهد زمانی که خودتان قادر به تصمیم گیری در خصوص مسائل درمانی خود نباشید، به جای شما تصمیم گیری کند) ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

170 چک بین بانکی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

171 پیش از کسر مالیات ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

172 دکمه نشان اتحادیه (دکمه ای که آرم یا شعار اتحادیه روی آن چاپ شده و اعضای اتحادیه روی لباس خود می پوشند) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

173 سر کار، حین کار، حین وظیفه ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

174 کسر از حقوق ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

175 سابقه خدمت ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

176 تست/آزمایش مواد(مخدر) ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

177 نماینده کارگری ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

178 (نظام) انضباط تصاعدی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

179 ورودی بندی (از ویکی پیدیا؛ جمع در برابر ورودی ساختمان محل کار به منظور اعتصاب) ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

180 کم و کاستی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

181 اوراق سفید ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

182 آمارگیر، مامور سرشماری ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

183 آمارگیر، مامور سرشماری ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

184 مسئول/مامور محله پویی (به فردی می گویند که در مرحله مقدماتی سرشماری به آدرس های از پیش تعیین شده رفته و آدرس ها را راستی آزمایی می کند. با آمارگیر یا ... ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

185 استعلام ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

186 رایزنی (برای/درخصوص/درباره) ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

187 رایزنی ١٣٩٨/٠٤/١٢
|

188 مساعدت/حمایت مالی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

189 مشغول در/به ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

190 ضایعات بلاتشخیص (ضایعاتی که تشخیص داده نشده اند/بنا به دلایلی تشخیص آنها محقق نشده است) ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

191 سوراخ شدگی/پرفراژ روده ١٣٩٨/٠٤/٠٥
|

192 شانت هیدروسفالی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

193 پاراستزی، خواب رفتگی، گزگز/مورمور شدن/سوزن سوزن شدن پوست ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

194 ماده حاجب ام آر آی ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

195 ماده حاجب ام آر آی (ماده ای که برای افزایش کنتراست در تصویربرداری ام آر آی به فرد تزریق می شود) ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

196 تکنولوژیست رادیولوژی/پرتونگاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

197 مدیر عملیات ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

198 مدیر منسوب/رسمی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

199 موضوع/مساله/امور را جدی تر/بیشتر پیگیری کردن
اقدامات جدی تر/بیشتر انجام دادن
از راه قانونی وارد عمل شدن (شکایت کردن)
١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

200 جشن بستنی (همگانی)
نوعی رویداد اجتماعی است که در آن بستنی به عنوان پذیرایی سرو می شود.
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|