برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید پرهام

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد<br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی<br>مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 سال انتفاعی، سنوات انتفاعی، سال تحت پوشش، دوره سالانه تحت پوشش ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

102 آرم نویسه/آرم نویس ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

103 تساوی شکن ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

104 جذاب ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

105 پسماند، زباله ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

106 سازمان خدمات درآمد داخلی ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

107 در صورت اطلاق ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

108 بهره مالکانه
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

109 خانه (در پرسشنامه ها یا در جدول ها به مربع هایی می گویند که پاسخ داخل آنها نوشته یا علامت زده می شود) ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

110 به نیابت (از) ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

111 پیشخوان ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

112 (جاده) فرعی ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

113 بزرگراه ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

114 نشانی (آدرس) ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

115 نوبت ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

116 نظرسنجی، پرسشنامه ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

117 قانون انتقال پذیری و حسابدهی بیمه سلامت:
5 عنوان دارد که با هدف بهبود نظام بیمه در حوزه هایی از جمله دسترس پذیری،حریم شخصی، امور مالیاتی، بیمه های ...
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

118 لیف ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

119 گوش پاک کن، پنبه گوش ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

120 عق زدن ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

121 پرستار متخصص
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

122 قوه، توانمندی ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

123 پدر نماد ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

124 مقام منتخب ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

125 مردم/اهل جزایر پاسفیک ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

126 جنسیت غیرهنجارمند ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

127 تراجنسیتی، فراجنسیتی ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

128 جاگذاری ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

129 تهیه کننده؛ خدمت دهنده؛ فروشنده؛ کارپرداز؛ کارگزار ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

130 پورتوریکویی، پورتوریکویی تبار ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

131 هر چند گاه ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

132 گروه همبستگی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

133 فروشگاه سیار ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

134 پس از زایمان؛ پسازایمانی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

135 طفولیت ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

136 خانه بازی کودک ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

137 گروه حمایتی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

138 کمیته راهبری ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

139 برنامه (طرح) استحقاقی (برنامه هایی که از طرف دولت برای تخصیص مزایا به شهروندان اجرا می شود، مانند تامین اجتماعی) ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

140 شب نشینی خانوادگی؛ شب دورهمی خانوادگی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

141 تعاونی اجتماعی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

142 اطلاعات هویتی (قابل ردیابی) ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

143 مادر پشتیبان (در برخی برنامه های حمایتی ایالات متحده، برای پشتیبانی از مادرانی که اولین حاملگی خود را می گذرانند و معمولا جوان و کم تجربه هستند، از م ... ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

144 شیطون، بلا (در مورد دختر) ١٣٩٨/٠٦/١٣
|

145 سوراخ بیضی باز ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

146 اکو قلب از راه مری ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

147 معاینه حضوری، ویزیت پزشکی، ویزیت در مطب، معاینه در مطب ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

148 بستری (و درمان) اجباری [یک روال قضایی که به موجب آن بنا به تشخیص یک مرجع دارای صلاحیت، فردی که دچار اختلال روانی خاصی می باشد، به اجبار بستری شده و ... ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

149 زیرنویس حک شده (زیرنویسی که همزمان با فیلم باز می شود و روی آن حک شده است) ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

150 زیرنویس بسته/پنهان/جدا از فیلم ١٣٩٨/٠٥/١٠
|