برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید پرهام

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد<br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی<br>مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 انتخابات مقدماتی ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

102 بخش/منطقه/ناحیه یکپارچه مدارس
بخش/منطقه/ناحیه یکپارچه آموزش و پرورش
(در برخی ایالت های آمریکا،ناحیه های یکپارچه مدارس فعالیت مدارس را در هر دو ...
١٣٩٨/١٠/٠٣
|

103 بخش/ناحیه/منطقه مدارس
بخش/ناحیه/منطقه آموزش و پرورش
١٣٩٨/١٠/٠٣
|

104 پیروی دارویی، رعایت دارویی ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

105 زبانزد (اصطلاح/کلمه/واژه/لفظ/لغت)
روزآوازه
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

106 سیاحتگاه، تفریحگاه، گردشگاه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

107 کودک بی سرپرست ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

108 پیرو، پاسخ به (در نامه نگاری و مکاتبات) ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

109 سال انتفاعی، سنوات انتفاعی، سال تحت پوشش، دوره سالانه تحت پوشش ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

110 آرم نویسه/آرم نویس ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

111 تساوی شکن ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

112 جذاب ١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

113 پسماند، زباله ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

114 سازمان خدمات درآمد داخلی ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

115 در صورت اطلاق ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

116 بهره مالکانه
١٣٩٨/٠٧/١٦
|

117 خانه (در پرسشنامه ها یا در جدول ها به مربع هایی می گویند که پاسخ داخل آنها نوشته یا علامت زده می شود) ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

118 به نیابت (از) ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

119 پیشخوان ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

120 (جاده) فرعی ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

121 بزرگراه ١٣٩٨/٠٧/١٦
|

122 نشانی (آدرس) ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

123 نوبت ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

124 نظرسنجی، پرسشنامه ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

125 قانون انتقال پذیری و حسابدهی بیمه سلامت:
5 عنوان دارد که با هدف بهبود نظام بیمه در حوزه هایی از جمله دسترس پذیری،حریم شخصی، امور مالیاتی، بیمه های ...
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

126 لیف ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

127 گوش پاک کن، پنبه گوش ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

128 عق زدن ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

129 پرستار متخصص
١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

130 قوه، توانمندی ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

131 پدر نماد ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

132 مقام منتخب ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

133 مردم/اهل جزایر پاسفیک ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

134 جنسیت غیرهنجارمند ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

135 تراجنسیتی، فراجنسیتی ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

136 جاگذاری ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

137 تهیه کننده؛ خدمت دهنده؛ فروشنده؛ کارپرداز؛ کارگزار ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

138 پورتوریکویی، پورتوریکویی تبار ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

139 هر چند گاه ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

140 گروه همبستگی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

141 فروشگاه سیار ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

142 پس از زایمان؛ پسازایمانی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

143 طفولیت ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

144 خانه بازی کودک ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

145 گروه حمایتی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

146 کمیته راهبری ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

147 برنامه (طرح) استحقاقی (برنامه هایی که از طرف دولت برای تخصیص مزایا به شهروندان اجرا می شود، مانند تامین اجتماعی) ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

148 شب نشینی خانوادگی؛ شب دورهمی خانوادگی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

149 تعاونی اجتماعی ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

150 اطلاعات هویتی (قابل ردیابی) ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|