برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید پرهام

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد<br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی<br>مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 رصد (کردن) ١٣٩٩/٠٢/١١
|

52 بازتوانی/بازپروری قلبی ١٣٩٩/٠٢/١١
|

53 معنای �هیچ کدام/هیچ یک از موارد� هم می دهد ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

54 رشد و بالندگی ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

55 نامرتبط، غیر قابل اطلاق، اطلاق ناپذیر ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

56 دستمال مرطوب ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

57 آموزش/تمرین ترکیبی ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

58 کمک (در نقش اسمی) ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

59 یک کدام ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

60 محقق/پژوهشگر ارشد ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

61 در خلال ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

62 ترافیک عبوری ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

63 اداره تنظیم مسکن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

64 تسهیل مالیاتی؛
معافیت مالیاتی و بخشودگی مالیاتی هم ترجمه شده، ولی معادل های دقیقی نیستند، چون معافیت مواردی هستند که در قانون از پرداخت مالیات معا ...
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

65 نزدیکی منقطع ١٣٩٩/٠١/١٥
|

66 تخریب اندومتر ١٣٩٩/٠١/١٥
|

67 جراحی غدد اگزیلاری (زیربغل) ١٣٩٩/٠١/١٥
|

68 آپنه خواب، وقفه تنفسی در خواب ١٣٩٩/٠١/١٥
|

69 بیماری مزمن انسدادی ریه ١٣٩٩/٠١/١٥
|

70 دوره نقاهت (در پزشکی) ١٣٩٩/٠١/١٥
|

71 جورتخم (مصوب فرهنگستان) ١٣٩٩/٠١/١٤
|

72 سکته قلبی؛ آنفارکتوس حاد میوکارد ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

73 غذاسرا ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

74 نفقه فرزند ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

75 مرکز فراغت ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

76 پیش قسط، پیش پرداخت ١٣٩٨/١٢/٢١
|

77 قرض/وام غارتگرانه ١٣٩٨/١٢/٢١
|

78 رایزنی ١٣٩٨/١٢/١٤
|

79 ایفای نقش ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

80 پیرو درخواست، بنا به درخواست ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

81 ترجیحی ١٣٩٨/١١/١٤
|

82 چانه زنی جمعی ١٣٩٨/١١/١٣
|

83 غیرکلامی، غیرلفظی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

84 لغو/حذف ثبت نام ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

85 مسئول تماس ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

86 مناسب/مخصوص معلولین ١٣٩٨/١٠/١٨
|

87 پیشخوان آشپزخانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

88 فروشگاه عرضه مستقیم (کالا) ١٣٩٨/١٠/١٧
|

89 نماینده ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

90 در اسرع وقت ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

91 بیعانه ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

92 پرورشگاه، شیرخوارگاه ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

93 انتخابات مقدماتی ١٣٩٨/١٠/٠٥
|

94 بخش/منطقه/ناحیه یکپارچه مدارس
بخش/منطقه/ناحیه یکپارچه آموزش و پرورش
(در برخی ایالت های آمریکا،ناحیه های یکپارچه مدارس فعالیت مدارس را در هر دو ...
١٣٩٨/١٠/٠٣
|

95 بخش/ناحیه/منطقه مدارس
بخش/ناحیه/منطقه آموزش و پرورش
١٣٩٨/١٠/٠٣
|

96 پیروی دارویی، رعایت دارویی ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

97 زبانزد (اصطلاح/کلمه/واژه/لفظ/لغت)
روزآوازه
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

98 سیاحتگاه، تفریحگاه، گردشگاه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

99 کودک بی سرپرست ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

100 پیرو، پاسخ به (در نامه نگاری و مکاتبات) ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|