برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمید پرهام

کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد<br> بیش از ۵ سال سابقه کار با مشتریان بین المللی<br>مسلط به ابزارهای کمک مترجم همچون ترادوس استودیو، پاسولو، مموکیو، وردفست، ممسورس، اسمارت کت<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 فعال، باز
(وقتی درباره جای خاصی صحبت می‌کنیم، مثل: The library remains operational during COVID-19 social distancing period)
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

52 طناب زنی (اسم) ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

53 [کامپیوتر]
مسیریابی، مسیر (اسم)
هدایت کردن (فعل)
١٣٩٩/٠٣/١٨
|

54 قطار سبک شهری ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

55 هم‌خانه قانونی (نوعی از رابطه بینافردی و زندگی مشترک که از لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته می‌شود و از حقوق و مزایای تعریف شده مشخصی مشابه ازدواج برخوردار ... ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

56 کارگر برکنار/بیکار شده (کارگری که شغل خود را از دست داده است) ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

57 کف دستمزد ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

58 مرکز کاریابی (ایالات متحده) ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

59 رصد (کردن) ١٣٩٩/٠٢/١١
|

60 بازتوانی/بازپروری قلبی ١٣٩٩/٠٢/١١
|

61 معنای �هیچ کدام/هیچ یک از موارد� هم می دهد ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

62 رشد و بالندگی ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

63 نامرتبط، غیر قابل اطلاق، اطلاق ناپذیر ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

64 دستمال مرطوب ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

65 آموزش/تمرین ترکیبی ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

66 کمک (در نقش اسمی) ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

67 یک کدام ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

68 محقق/پژوهشگر ارشد ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

69 در خلال ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

70 ترافیک عبوری ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

71 اداره تنظیم مسکن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

72 تسهیل مالیاتی؛
معافیت مالیاتی و بخشودگی مالیاتی هم ترجمه شده، ولی معادل های دقیقی نیستند، چون معافیت مواردی هستند که در قانون از پرداخت مالیات معا ...
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

73 نزدیکی منقطع ١٣٩٩/٠١/١٥
|

74 تخریب اندومتر ١٣٩٩/٠١/١٥
|

75 جراحی غدد اگزیلاری (زیربغل) ١٣٩٩/٠١/١٥
|

76 آپنه خواب، وقفه تنفسی در خواب ١٣٩٩/٠١/١٥
|

77 بیماری مزمن انسدادی ریه ١٣٩٩/٠١/١٥
|

78 دوره نقاهت (در پزشکی) ١٣٩٩/٠١/١٥
|

79 جورتخم (مصوب فرهنگستان) ١٣٩٩/٠١/١٤
|

80 سکته قلبی؛ آنفارکتوس حاد میوکارد ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

81 غذاسرا ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

82 نفقه فرزند ١٣٩٨/١٢/٢٩
|

83 مرکز فراغت ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

84 پیش قسط، پیش پرداخت ١٣٩٨/١٢/٢١
|

85 قرض/وام غارتگرانه ١٣٩٨/١٢/٢١
|

86 رایزنی ١٣٩٨/١٢/١٤
|

87 ایفای نقش ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

88 پیرو درخواست، بنا به درخواست ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

89 ترجیحی ١٣٩٨/١١/١٤
|

90 چانه زنی جمعی ١٣٩٨/١١/١٣
|

91 غیرکلامی، غیرلفظی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

92 لغو/حذف ثبت نام ١٣٩٨/١٠/٢٧
|

93 مسئول تماس ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

94 مناسب/مخصوص معلولین ١٣٩٨/١٠/١٨
|

95 پیشخوان آشپزخانه ١٣٩٨/١٠/١٧
|

96 فروشگاه عرضه مستقیم (کالا) ١٣٩٨/١٠/١٧
|

97 نماینده ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

98 در اسرع وقت ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

99 بیعانه ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

100 پرورشگاه، شیرخوارگاه ١٣٩٨/١٠/٠٦
|