دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٣٨٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,١٢٤
لایک
لایک
١٤٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

صفت: بور ، روشن، بلوند منصف، منصفانه، عادل نسبتا خوب، قابل قبول، رضایت بخش جذاب، خوش قیافه ، زیبا هوای مطلوب ، مساعد نسبتا زیاد اسم: بازار مکاره، ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

منظورم هواپیماست . نه خدا پیما 😅

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

تصحیح میکنم:کمک خلبان یا خلبان دوم

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

کمک خلبان با خلبان دوم کسی که به خلبان کمک میکند

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

خلبان کسی که خدا پیما را کنترل میکند

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
We travel by rail.
دیدگاه
٨

ما با قطار سفر میکنیم

تاریخ
٢ سال پیش
متن
the trees by the path
دیدگاه
٥

درخت های کنار جاده

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He says a lot of weird things.
دیدگاه
٢

او چیز های عجیبی میگوید

تاریخ
٢ سال پیش
متن
It was weird that the lights were all on but no one answered the door.
دیدگاه

عجیب بود که چراغ ها روشن بودند اما کسی جواب در زدن را نمیداد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She didn't think her interview went well, but she still got the job.
دیدگاه
٠

او فکر نمی کرد مصاحبه اش خوب باشد اما او توانست کار را بگیرد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.