برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حامد کیان ارثی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 این فعل به صورت make up for something مورد استفاده قرار می‌گیرد و معادل فارسی آن �جبران کردن چیزی� است. مثال:

I am sorry we couldn’t meet las ...
١٣٩٧/٠٨/٠٧
|