منو
اکرم هادی‌نژاد

اکرم هادی‌نژاد

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٣,٦٤٩
لایک
٣٨٥
لایک
دیس‌لایک
٩٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٨٦٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٦٤٩
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٦٥
لایک
لایک
٣٨٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٣

If you are in the chair or take the chair at a meeting, you are the person in charge of it. مسئول و متصدی جایی بودن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٣

Honest in a way that may hurt

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

to make a decision very quickly without much thought or consideration.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

when you make a mistake, don't make an excuse. just tell the truth.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٣

someone who earns money to support his/her family or household.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He looked at them over the rim of his glass.
دیدگاه
٤

او از لبه ی ( بالای ) عینکش به آنها نگاه کرد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Have you had experience in mocking up a page?
دیدگاه
١

آیا شما تجربه ساخت مدل یک صفحه ( وب ) را دارید؟

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.