منو
حسن موسوی

حسن موسوی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٥,٣٩٠
لایک
١,٦٣٤
لایک
دیس‌لایک
٥١٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٣٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٥,٣٩٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٣٤
لایک
لایک
١,٦٣٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥١

ثبات رویه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٨

در سیستم های پخش صوتی به معنی پخش موسیقی به صورت رندوم و تصادفی از آلبوم موسیقی می باشد

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٥

در درازمدت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٦

تعویق

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٦

- وضعیت ( احتمالی ) - حالت ( احتمالی )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.