برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسن موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 - موافقت می‌کنم
- موافقم
(زمانی که به تنهایی استفاده می‌شود)
١٤٠٠/٠٢/١٤
|

2 جسم
(abrasive substances = اجسام ساینده)
١٤٠٠/٠٢/١٢
|

3 از پا درآمدن، فرسودگی روانی (در اثر فشار کار و نگرانی و غیره) ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

4 فضای کاری ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

5 - گفته می‌شود که...
- شایع است که...
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

6 رک و پوست کنده ١٣٩٩/١٠/١٣
|

7 - واقعیت این است که... ١٣٩٩/١٠/١٣
|

8 شرکتی که در مورد صحت قانونی اسناد مالکیت تحقیق می‌کند ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

9 - پیشنهادات را در نظر داشتن
- پیشنهادات را جمع‌آوری کردن
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

10 واجد شرایط بودن ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

11 - گیر کردن سرمایه
زمانی که سرمایه و پول در جایی گیر کرده باشد
(your money can be locked up for years = پول شما می‌تواند برای سال‌ها در آنجا گیر ...
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

12 - اختلال عاطفی فصلی
- افسردگی فصلی
(با نام اختصاری SAD)
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

13 گرما‌بخش ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

14 راه علاج ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

15 عملی کردن ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

16 ثبات رویه ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

17 کلنجار رفتن ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

18 - نه چندان خوشایند
- نه چندان دلپذیر
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

19 - کاهش قیمت پیدا کرده
- با افت قیمت مواجه شده
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

20 - نشتی، محل نشتی (مثل نشت سرما از درز در و پنجره)
- کوران، محل کوران (مثل کوران هوای سرد از درز در و پنجره)
١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

21 نه اینکه... ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

22 - صحنه‌پردازی کردن
- صحنه‌آرایی کردن
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

23 مدیریت ارتباط با مشتری CRM ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

24 - بازار خرید
- بازاری که برای خرید مناسب است
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

25 مدت زمان حضور ملک در بازار تا زمان فروش ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

26 دفتر کار خانگی ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

27 خارج از درک و فهم شما
فراتر از درک و فهم شما
١٣٩٩/٠٩/١٩
|

28 نقطه شروع ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

29 همه چیز درست است ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

30 در دستگاه‌های لمسی دیجیتال به معنی �حرکات انگشت� است ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

31 تعویق ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

32 شرم‌آور ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

33 ذاتاً - اساساً ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

34 سفارشی‌سازی - شخصی‌سازی ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

35 آوانویسی ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

36 زیاده روی ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

37 در نهایت ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

38 خانه تکانی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

39 طعم - بو - ویژگی - حال و هوا ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

40 پنج سو
[pentalobe screwdriver = پیچ گوشتی پنج سو]
[پیچ‌های پنج سو در درجه اول مورد استفاده توسط اپل در محصولات خود است]
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

41 بد کار کردن - درست عمل نکردن (مثلاً بد کار کردن یک وسیله) ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

42 عملاً ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

43 سازش دادن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

44 نوشتن تمام حروف یک کلمه یا جمله با حروف کوچک
(uppercase = نوشتن تمام حروف یک کلمه یا جمله یا اسامی خاص با حروف بزرگ)
(capital letters = حروف بز ...
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

45 نوشتن تمام حروف یک کلمه یا جمله یا اسامی خاص با حروف بزرگ
(lowercase = نوشتن تمام حروف یک کلمه یا جمله با حروف کوچک)
(capital letters = حروف بز ...
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

46 حروف بزرگی که برای شروع یک جمله یا اسم خاص استفاده می‌شود
(uppercase = نوشتن تمام حروف یک کلمه یا جمله یا اسامی خاص با حروف بزرگ)
(lowercase = ...
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

47 کادربندی مجدد - بازنگری در کادربندی - کادربندی جدید ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

48 در سیستم‌های پخش صوتی به معنی پخش موسیقی به صورت رندوم و تصادفی از آلبوم موسیقی می‌باشد ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

49 بدون صدا - بی‌صدا ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

50 از قبل نوشته شده ١٣٩٩/٠٦/١٤
|