حسن موسوی

حسن موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfor the record٢٢:٥٨ - ١٤٠٢/٠٣/١٠گفته باشمگزارش
2 | 0
emotional response١١:٣٣ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢- واکنش احساسی - واکنش عاطفیگزارش
0 | 0
represent١٠:٥٨ - ١٤٠٢/٠٣/٠٢- جلوه ای - نشانه ای - نمایانگرگزارش
2 | 0
breaking in١٤:٤٣ - ١٤٠٢/٠٢/١٨نفوذگزارش
0 | 0
cyberbully١٧:٠٦ - ١٤٠٢/٠٢/١٧- زورگیری اینترنتیگزارش
0 | 0
flickering candle١٠:٤٠ - ١٤٠٢/٠٢/١٧نور لرزان شمعگزارش
2 | 0
overload١٨:٢٨ - ١٤٠٢/٠٢/١٤- افزایش بیش از حد - افزایش بیش از اندازهگزارش
0 | 0
documents١٣:٤٧ - ١٤٠٢/٠٢/١٤مستنداتگزارش
2 | 0
tearfulness٢٠:٠٨ - ١٤٠١/١٢/٢٣- اشک ریختن - گریه کردن ( crying )گزارش
0 | 0
SAG١٦:١٩ - ١٤٠١/١٢/٢٢- افتادگی ( مثل افتادگی و چروک شدن پوست پس از کم کردن چربی بدن )گزارش
2 | 0
guests٠٨:٤٣ - ١٤٠١/١٢/٠٨- مراجعه کنندگان - مراجعین - مشتریان - شرکت کنندگان در یک برنامهگزارش
0 | 0
aggressive١٣:٤٥ - ١٤٠١/٠٧/٠٨زیاده رویگزارش
2 | 0
dynamic island١٦:٤٧ - ١٤٠١/٠٧/٠٧- ناحیه پویا ( داینامیک آیلند ) [یک ویژگی در گوشی آیفون]گزارش
0 | 0
μm٢٠:٣٤ - ١٤٠١/٠٧/٠٦- میکرومتر ( Micrometre ) [قبلاً بهش میکرون گفته میشده]گزارش
0 | 0
noise cancellation٠٩:٥٦ - ١٤٠١/٠٧/٠٢حذف نویزگزارش
2 | 0
noise cancellation technology٠٩:٥٧ - ١٤٠١/٠٧/٠٢فناوری حذف نویزگزارش
2 | 0
voice isolation٠٩:٥٦ - ١٤٠١/٠٧/٠٢تفکیک صداگزارش
0 | 0
leagues ahead٠٧:٤٣ - ١٤٠١/٠٧/٠٢- سرآمدتر - پیشروترگزارش
2 | 0
reset١٥:٥٨ - ١٤٠١/٠٦/٣١- تنظیم مجدد - دوباره تنظیم کردنگزارش
7 | 0
peak١٢:٢١ - ١٤٠١/٠٦/٣٠نهایتاًگزارش
0 | 0
higher end٠٩:٥٧ - ١٤٠١/٠٦/٢٥- رده بالاتر - سطح بالاتر - پیشرفته ترگزارش
2 | 0
backtrack٠٧:٢٨ - ١٤٠١/٠٦/٢٤مسیر برگشتگزارش
0 | 0
swimproof٠٥:٢٢ - ١٤٠١/٠٦/٢٤مقاوم در برابر خیس شدنگزارش
0 | 0
maybe٠٣:٣٧ - ١٤٠١/٠٦/٢٤مگر اینکهگزارش
2 | 1
adventures٠٣:٣٤ - ١٤٠١/٠٦/٢٤شرایط سختگزارش
0 | 1
read٠٢:٠٨ - ١٤٠١/٠٦/٢٤دریافتگزارش
2 | 0
pill٠٨:٠٦ - ١٤٠١/٠٦/٢٢کپسولی ( به شکل کپسول )گزارش
5 | 0
check١٣:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/١٤تشخیصگزارش
0 | 0
spoof٠٦:٤٨ - ١٤٠١/٠٦/١٤جعل کردنگزارش
5 | 0
ranked١٥:٥٢ - ١٤٠١/٠٦/١٣- رتبه بندی کردن - رتبه بندی شدهگزارش
7 | 0
streaming service١٢:٢٣ - ١٤٠١/٠٦/٠٧سرویس پخش آنلاینگزارش
14 | 0
demanding users١٤:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٥کاربران پرتوقعگزارش
0 | 0
demanding apps١٤:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٥برنامه های پرتوقعگزارش
0 | 0
spatial audio١٨:٠٠ - ١٤٠١/٠٦/٠٣صدای مکانمندگزارش
0 | 0
everyday life٠٥:٤٦ - ١٤٠١/٠٦/٠١روال عادیگزارش
2 | 0
power user٠٥:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/٠١کاربری که زیاد از دستگاه کار می کشدگزارش
0 | 0
deeper٠٤:٥٦ - ١٤٠١/٠٦/٠١ضخیم ترگزارش
5 | 1
hoping٠٧:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٧آرزومندیگزارش
5 | 1
accelerated١٨:٢٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٣شتاب دهندهگزارش
0 | 1
obvious١٦:١٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٣بلاشکگزارش
5 | 0
far off٢١:١٤ - ١٤٠١/٠٥/١٦but it was not far off اما خیلی هم فاصله نداشتگزارش
2 | 0
about the same٠٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/١٢- همان حالت همیشگی را دارد - همان وضعیت همیشگی را دارد - چندان تغییر نکرده است - تغییر زیادی احساس نمی شودگزارش
0 | 0
that’s a shame٠٧:٣٦ - ١٤٠١/٠٥/١٢جای تأسف داردگزارش
0 | 0
acceleration١٢:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/١١شتاب دهندهگزارش
2 | 1
this is the case٠٧:٢٨ - ١٤٠١/٠٥/١١همین طور هم هستگزارش
2 | 0
dodgy١٨:٢٤ - ١٤٠١/٠٥/١٠مشکوکگزارش
2 | 0
highjack١٧:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/١٠- تحت کنترل خود در آوردن ( به عنوان مثال در هک کامپیوتر وقتی گفته می شود که هکر دوربین کامپیوتر را های جک کرده است یعنی دوربین را تحت کنترل خود در آ ... گزارش
2 | 0
modified١٧:٤٠ - ١٤٠١/٠٥/١٠تغییر داده شدهگزارش
12 | 0
memory bandwidth١٢:٣٥ - ١٤٠١/٠٥/١٠پهنای باند حافظهگزارش
0 | 0
standing out٠٥:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٧- متمایز بودن - متمایز شدنگزارش
5 | 0