حسن موسوی

حسن موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهaggressive١٣:٤٥ - ١٤٠١/٠٧/٠٨زیاده رویگزارش
2 | 0
dynamic island١٦:٤٧ - ١٤٠١/٠٧/٠٧- ناحیه پویا ( داینامیک آیلند ) [یک ویژگی در گوشی آیفون]گزارش
0 | 0
μm٢٠:٣٤ - ١٤٠١/٠٧/٠٦- میکرومتر ( Micrometre ) [قبلاً بهش میکرون گفته میشده]گزارش
0 | 0
noise cancellation٠٩:٥٦ - ١٤٠١/٠٧/٠٢حذف نویزگزارش
2 | 0
noise cancellation technology٠٩:٥٧ - ١٤٠١/٠٧/٠٢فناوری حذف نویزگزارش
2 | 0
voice isolation٠٩:٥٦ - ١٤٠١/٠٧/٠٢تفکیک صداگزارش
0 | 0
leagues ahead٠٧:٤٣ - ١٤٠١/٠٧/٠٢- سرآمدتر - پیشروترگزارش
2 | 0
reset١٥:٥٨ - ١٤٠١/٠٦/٣١- تنظیم مجدد - دوباره تنظیم کردنگزارش
7 | 0
peak١٢:٢١ - ١٤٠١/٠٦/٣٠نهایتاًگزارش
0 | 0
higher end٠٩:٥٧ - ١٤٠١/٠٦/٢٥- رده بالاتر - سطح بالاتر - پیشرفته ترگزارش
0 | 0
backtrack٠٧:٢٨ - ١٤٠١/٠٦/٢٤مسیر برگشتگزارش
0 | 0
swimproof٠٥:٢٢ - ١٤٠١/٠٦/٢٤مقاوم در برابر خیس شدنگزارش
0 | 0
maybe٠٣:٣٧ - ١٤٠١/٠٦/٢٤مگر اینکهگزارش
0 | 1
adventures٠٣:٣٤ - ١٤٠١/٠٦/٢٤شرایط سختگزارش
0 | 0
read٠٢:٠٨ - ١٤٠١/٠٦/٢٤دریافتگزارش
0 | 0
pill٠٨:٠٦ - ١٤٠١/٠٦/٢٢کپسولی ( به شکل کپسول )گزارش
5 | 0
check١٣:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/١٤تشخیصگزارش
0 | 0
spoof٠٦:٤٨ - ١٤٠١/٠٦/١٤جعل کردنگزارش
0 | 0
ranked١٥:٥٢ - ١٤٠١/٠٦/١٣- رتبه بندی کردن - رتبه بندی شدهگزارش
0 | 0
streaming service١٢:٢٣ - ١٤٠١/٠٦/٠٧سرویس پخش آنلاینگزارش
2 | 0
demanding users١٤:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٥کاربران پرتوقعگزارش
0 | 0
demanding apps١٤:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٥برنامه های پرتوقعگزارش
0 | 0
spatial audio١٨:٠٠ - ١٤٠١/٠٦/٠٣صدای مکانمندگزارش
0 | 0
everyday life٠٥:٤٦ - ١٤٠١/٠٦/٠١روال عادیگزارش
2 | 0
power user٠٥:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/٠١کاربری که زیاد از دستگاه کار می کشدگزارش
0 | 0
deeper٠٤:٥٦ - ١٤٠١/٠٦/٠١ضخیم ترگزارش
2 | 0
hoping٠٧:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٧آرزومندیگزارش
0 | 1
accelerated١٨:٢٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٣شتاب دهندهگزارش
0 | 0
obvious١٦:١٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٣بلاشکگزارش
2 | 0
far off٢١:١٤ - ١٤٠١/٠٥/١٦but it was not far off اما خیلی هم فاصله نداشتگزارش
0 | 0
about the same٠٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/١٢- همان حالت همیشگی را دارد - همان وضعیت همیشگی را دارد - چندان تغییر نکرده است - تغییر زیادی احساس نمی شودگزارش
0 | 0
that’s a shame٠٧:٣٦ - ١٤٠١/٠٥/١٢جای تأسف داردگزارش
0 | 0
acceleration١٢:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/١١شتاب دهندهگزارش
0 | 0
this is the case٠٧:٢٨ - ١٤٠١/٠٥/١١همین طور هم هستگزارش
0 | 0
dodgy١٨:٢٤ - ١٤٠١/٠٥/١٠مشکوکگزارش
2 | 0
highjack١٧:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/١٠- تحت کنترل خود در آوردن ( به عنوان مثال در هک کامپیوتر وقتی گفته می شود که هکر دوربین کامپیوتر را های جک کرده است یعنی دوربین را تحت کنترل خود در آ ... گزارش
0 | 0
modified١٧:٤٠ - ١٤٠١/٠٥/١٠تغییر داده شدهگزارش
5 | 0
memory bandwidth١٢:٣٥ - ١٤٠١/٠٥/١٠پهنای باند حافظهگزارش
0 | 0
standing out٠٥:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٧- متمایز بودن - متمایز شدنگزارش
0 | 0
up to٠٦:٤٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٥قابل افزایش تا. . .گزارش
0 | 0
battery life٠٧:٠٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٣- دوام باتری - طول عمر باتری ( وقتی در مورد کیفیت باتری و اینکه چند سال دوام می آورد صحبت می شود باید طول عمر باتری ترجمه شود. ولی وقتی در مورد مدت ... گزارش
2 | 0
tracker٠٦:٢٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٣- ناظر - نظارت کننده به عنوان مثال، ترجمه دو ویژگی اپل واچ به صورت زیر ترجمه میشود: Sleep tracker = نظارت بر خواب Temperature tracker = نظارت بر دما ... گزارش
16 | 0
power hungry٠٧:٤٠ - ١٤٠١/٠٥/٠١مصرف کننده توان دستگاهگزارش
0 | 1
originator٠٣:٣٧ - ١٤٠١/٠٤/٢٩باعث و بانیگزارش
0 | 0
mileage may vary١٧:٢٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٧برای گفتن اینکه ممکن است فردی در یک موقعیت خاص تجربه متفاوتی داشته باشد استفاده می شود.گزارش
0 | 0
payg١٤:٢٢ - ١٤٠١/٠٤/٢٧مخفف Pay as You Go و به معنی: پرداخت بر اساس میزان مصرفگزارش
0 | 0
to a point١٢:٥٥ - ١٤٠١/٠٤/١٨- تا حدی - تا یک حدیگزارش
0 | 0
extras٠٨:١٦ - ١٤٠١/٠٤/١٤سایر مواردگزارش
5 | 0
death٠١:٥٥ - ١٤٠١/٠٤/١٢از رده خارج شدنگزارش
2 | 0
double down٠١:٣٧ - ١٤٠١/٠٤/١٢ریسک مظاعفگزارش
2 | 0