برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسن موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 - گفته می‌شود که...
- شایع است که...
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

2 رک و پوست کنده ١٣٩٩/١٠/١٣
|

3 - واقعیت این است که... ١٣٩٩/١٠/١٣
|

4 شرکتی که در مورد صحت قانونی اسناد مالکیت تحقیق می‌کند ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

5 - پیشنهادات را در نظر داشتن
- پیشنهادات را جمع‌آوری کردن
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

6 واجد شرایط بودن ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

7 - گیر کردن سرمایه
زمانی که سرمایه و پول در جایی گیر کرده باشد
(your money can be locked up for years = پول شما می‌تواند برای سال‌ها در آنجا گیر ...
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

8 - اختلال عاطفی فصلی
- افسردگی فصلی
(با نام اختصاری SAD)
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

9 گرما‌بخش ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

10 راه علاج ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

11 عملی کردن ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

12 ثبات رویه ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

13 کلنجار رفتن ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

14 - نه چندان خوشایند
- نه چندان دلپذیر
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

15 - کاهش قیمت پیدا کرده
- با افت قیمت مواجه شده
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

16 - نشتی، محل نشتی (مثل نشت سرما از درز در و پنجره)
- کوران، محل کوران (مثل کوران هوای سرد از درز در و پنجره)
١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

17 نه اینکه... ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

18 - صحنه‌پردازی کردن
- صحنه‌آرایی کردن
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

19 مدیریت ارتباط با مشتری CRM ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

20 - بازار خرید
- بازاری که برای خرید مناسب است
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

21 مدت زمان حضور ملک در بازار تا زمان فروش ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

22 دفتر کار خانگی ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

23 خارج از درک و فهم شما
فراتر از درک و فهم شما
١٣٩٩/٠٩/١٩
|

24 نقطه شروع ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

25 همه چیز درست است ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

26 در دستگاه‌های لمسی دیجیتال به معنی �حرکات انگشت� است ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

27 تعویق ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

28 شرم‌آور ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

29 ذاتاً - اساساً ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

30 سفارشی‌سازی - شخصی‌سازی ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

31 آوانویسی ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

32 زیاده روی ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

33 در نهایت ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

34 خانه تکانی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

35 طعم - بو - ویژگی - حال و هوا ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

36 پنج سو
[pentalobe screwdriver = پیچ گوشتی پنج سو]
[پیچ‌های پنج سو در درجه اول مورد استفاده توسط اپل در محصولات خود است]
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

37 بد کار کردن - درست عمل نکردن (مثلاً بد کار کردن یک وسیله) ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

38 عملاً ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

39 سازش دادن ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

40 نوشتن تمام حروف یک کلمه یا جمله با حروف کوچک
(uppercase = نوشتن تمام حروف یک کلمه یا جمله یا اسامی خاص با حروف بزرگ)
(capital letters = حروف بز ...
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

41 نوشتن تمام حروف یک کلمه یا جمله یا اسامی خاص با حروف بزرگ
(lowercase = نوشتن تمام حروف یک کلمه یا جمله با حروف کوچک)
(capital letters = حروف بز ...
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

42 حروف بزرگی که برای شروع یک جمله یا اسم خاص استفاده می‌شود
(uppercase = نوشتن تمام حروف یک کلمه یا جمله یا اسامی خاص با حروف بزرگ)
(lowercase = ...
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

43 کادربندی مجدد - بازنگری در کادربندی - کادربندی جدید ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

44 در سیستم‌های پخش صوتی به معنی پخش موسیقی به صورت رندوم و تصادفی از آلبوم موسیقی می‌باشد ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

45 بدون صدا - بی‌صدا ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

46 از قبل نوشته شده ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

47 دمدمی - تند مزاج - دارای تلون مزاج ١٣٩٩/٠٦/١١
|

48 دیدگاه ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

49 پیش رفتن - جولان دادن
[You can't get far = نمی‌توانید زیاد پیش بروید - نمی‌توانید زیاد جولان بدهید]
١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

50 آسیب فشار تکراری (Repetitive strain injury = RSI) ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|