دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٧,٠٥٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٢٦
لایک
لایک
١,٧٩٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

- انسداد زمان - بلوکه کردن زمان - بازدارندگی زمان

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

مرگ یک واقعیت است

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

- درخواست همکاری - پیشنهاد همکاری

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه

روز موعود

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

- اذعان نشده - اعتراف نشده - اقرار نشده

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.