منو
حسن موسوی

حسن موسوی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٥,٣٦٨
لایک
١,٦٣٢
لایک
دیس‌لایک
٥٠٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٣٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٥,٣٦٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٣٥
لایک
لایک
١,٦٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥١

ثبات رویه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٨

در سیستم های پخش صوتی به معنی پخش موسیقی به صورت رندوم و تصادفی از آلبوم موسیقی می باشد

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٥

در درازمدت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٦

تعویق

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢٦

- وضعیت ( احتمالی ) - حالت ( احتمالی )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.