دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٨٥٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٢١٠
لایک
لایک
٢٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

از اونجاییکه یکی از معانی active میشه "معلوم"، پس میتونیم actively رو به "وضوح" ترجمه کنیم. by taking a break, drivers actively reduced the total di ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

در . . . Discomfort increased with duration of driving for all three conditions ناراحتی با مدت زمان رانندگی برای/در هر سه حالت افزایش یافت.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

برگشتن/بازگشتن به حالت/مشخصات اولیه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

به انتخاب خود

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

سکونت گاههای مصنوعی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.