برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین رحیمی دستک

حسین رحیمی دستک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قصد داشتن برای انجام دادن ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

2 با سلام
دوستان من تا الآن فکر می کردم که اینجا یه محیط فرهنگیه. اجازه بدید این ذهنیت من عوض نشه. بعضیا یه الفاظی به کار میبرن که تو کوچه و خیابون ...
١٤٠٠/٠٤/٠٨
|

3 گذراندن آزمون
مثل sit the exam

دوستان لطفاٌ تو قسمت پیشنهاد از معانی جدید استفاده بفرمائید. مثلاٌ معنی نشستن برای واژه ی sit همه جا هست.
١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

4 افسر
military generals=افسران نظامی

(دوستان به نظرم این قسمت "پیشنهاد شما" برای ارائه ی پیشنهادهای جدید هست. مثلاً برای معنی so، "پس" و "بن ...
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

5 بر این اساس

(دوستان به نظرم این قسمت "پیشنهاد شما" برای ارائه ی پیشنهادهای جدید هست. مثلاً برای معنی so، "پس" و "بنابراین" هم تو معانی ارائه ش ...
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

6 محسوس نبودن، قابل رؤیت نبودن ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

7 نام یک حیوان در تاسمانی هم هست
Tasmanian devils
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

8 مؤثر
مثل more invasive methods به معنی روشهای مؤثرتر
١٤٠٠/٠١/٠٧
|

9 جدایش ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

10 کار داوطلبانه ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

11 اقدام برای ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

12 خویش‎قانونی ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

13 مجموعه
برای مثال Elements Library که تو خیلی از نرم افزارهای مهندسی استفاده میشه به معنای مجموعه‎ی عناصر است.
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

14 ادعا کردن ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

15 مطالعات هدفدار ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

16 دید، دیدگاه
مثلاً
specific context
دید خاص
١٣٩٨/٠٨/١١
|

17 اضافه‎کاری اجباری ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

18 ناشناسایی کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

19 تجربه‎ی شخصی مستقیم - مشاهده‎ی شخصی مستقیم ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

20 فشار محدودیت زمان ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

21 حجم کاری ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

22 هست تحت تأثیرِ ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

23 گروه تمرکز
گروه هدف معادل target group می باشد که ترجمه‎ی درستی برای focus group نیست. ضمناً focus در اینجا اسم است و بهتر است صفت ترجمه نشود مانن ...
١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

24 اندام‎شناسی ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

25 درک مؤثر ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

26 بررسی متداول ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

27 برنامه‎ی کاری ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

28 اظهارات شفاهی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

29 سفرهای شغلی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

30 درجات رتبه بندی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|