برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسن پاپی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اصلاح کنم
بالی وعالی برادربودندوفرزندان والی

۱بالی(سیاهپوشان) و عالی خوانین عیسوند واسیوند(پهل)
۲والی
۳آسردار
۴پاپی محمد
۵صادبز ...
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

2 جناب سیاهپوش درزفول

بله درسته بالی فرزند والی ووالی فرزند آسرداربوده وآسردار فرزند صاد بزرگ ازایل پاپی بوده

صاد اول در دوران خودش خان و ...
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

3 جناب کاظم

نام بنده مستعارنیست
درضمن بانام من کاری نداشته باش

اما درمورد کایدخورده هیچوقت بحث نبوده که دیناروندند

اما من به تع ...
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

4 جناب آزادی

سیاهپوشان الشتر مردمی زیرک وباهوش وتحصیل کرده هستند

معضل بیکاری واعتیادهمه جاهست

درست نیست که شما درجمع بیای بگی بیشت ...
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

5 جناب اببودا

بله درسته

حرف ماهم این هست که سیاهپوشان الشتر از دزفول اومدند(سیاهپوشان دزفول هم که مشخصه که از چه ایل وتباری هستندوجای بحث ...
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

6 متاسفانه دکترمرادحسین پاپی نویسنده بالاگریوه هم مدام تآکیددارد که کایدخورده بالاگریوه هست

خیلی جالبه که ایشان هم مثل شما هیچ سندی دربالاگریوه ...
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

7 انصافآ تمامی طوایف وتیره های زراسوندبزرگوارند

واقعا همه خوب هستند
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

8 جناب سیاهپوش(نجارزاده)

برادرعزیزوگرامی بنده هم مفتخرهستم که با حصرتعالی ودیگر دوستان همکلام شدم

اینجا وهراجتماعی بایستی گفتمان صورت بکی ...
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

9 آهور

دوست عزیز؛خواهرزاده گرامی

اولا از صحبتهای منطقی شما خوشحال هستم

دوما یه کوچولو اگه منطقی باشید ملاحظه میکنید که این صحبتهای ...
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

10 جناب کاظم

بنده خودم بالاگریوه ای هستم وحتی این بحث هم هست که اینار(پاپااینار)جدایل پاپی و دینار(دیناروند)جد ایل دیناروندبرادربوده اند

...
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

11 جناب کورکور

متآسفانه باز توجهدکروم به کامنت شما سراسر توهمات خودساخته شماست

میگیدتیرع میر درلرستان با طایفه ذلقی درگیرشدند وباعث شده مه ...
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

12 بله درسته جناب سیاهپوش پاپی

درمورد طایفه بهداروند مطالبی روفرمایش کردید
بهداروندطایفه فوق الاده مهمی هست بطوریکه لقب بختیار رو حکومت صفویان ...
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

13 جناب فریبرز

از مطالب ارزنده شما استفاده کردم

دوست گرامی بنده هیچ اصراری بر بختیاری بودن ایل کایدخورده ندارم

البته کاید خورده چه ...
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

14 آقای همشهری

این اصالت چیه که شما ازش دم میزنی!

میزان سنجش اصالت چیه؟؟

اصالت یعنی اینکه دیگران روحقیربرشمردن وخودرا بزرگ کردن؟؟
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

15 بهبه چه تعابیری

درگمان خودت برای خودت تعبیرکردی

تو اندازه خودما برما احاطه نداری
توفقط به اندازه اون درون آلوده خودت که سعی برتقاب ...
١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

16 بادرودفراوان خدمت عزیزان

اگه اجازه بفرمایید درموردطایفه علیجانوند توصیح بدهم

طایفه علیجانوند اصالتا از ایل پاپی درلرستان هستندوفرزندان ...
١٤٠٠/٠٢/٢٣
|

17 باسلام ودرودوعرص ارادت به قوم باعظمت بختیاری وطایفه فوق الاده محترم وعزیزموری

دوستان گرامی همه ما لرهستیم وهیچکس برکسی برتری نداره

اماخ ...
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

18 جامعه ای که دراون دانایان وفرهیختگان وافرادمحقق واهل قلم سکوت میکنند
جابرای شعبان بی مخها بازمیشه

پایه واساس هرگفتمانی بایستی براساس آگاهی ...
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

19 یک باردیگه این کامنت شمارو خوندم

واقعا چنان دارم میخندم که یکی از پرانرژی ترین لحظات من هست

ما باشغل تکدیگری(گدایی)امرارمعاش کرده ایم
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

20 پاسخ به کاربرهمشهری

که البته اولین بی هویتی وبی اصالت بودنت درهمین اسم کاربری شماست واین بی نام ونشان بودن شما هم نشآت گرفته از بی هویتی شماست ...
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

21 آقای محسن

که البته به سبب شآن وشخصیت خودم لقب آقاروبه شما میدم

بی ریشه تووامثال توهستی

بی ریشه اون خانواده ودودمانی هست که امثال ...
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

22 اتفاقا خداوند لطف داره وخوب خیراورده

خیرنزدیک افراد حسدورز و کینه ورز وتفرقه افکن نمیاد!!!

افتاد!!
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

23 خب ازشمایی که ادعای لکستان وانشقاق درمیان قوم لر اعتقادداریدانتطاری جزاین هم نمیره

درضمن ایل پاپی ایلی بسیااربزرگ هست ودرسرتاسرایران پراکنده ه ...
١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

24 اون چیزی که من متوجه شدم تیره سیفی درمیان رک رک ازبازماندگان اتابکان لر که دومین اتابکان لز یعنی سیف الدین رستم هستند
قبرسیف الدین رستم درمنطقه پا ...
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

25 باسللم

رک رک طایفه ای هست که قدنت داره

چنانکه دراشعارمیرنوروز شاعر لر بالاگریوه ای هم نامی به عنوان رک رک بوده

مردمونه زن خو ده ...
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

26 درودجناب پیامنی(ایل بالاوندلر/طایفه سگوندلر)

فرمایش شما صحیح هست

ولی برخی باید بدانتد حدوحدودخودشون رو

نمیشه یک عده بیسوادکه کوچ ...
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

27 این دریکوند بودن طوایف پاپی درادامه یک توطئه مهندسی شده درچندسال اخیربوده

متاسفانه ما زهر وخنجرخوردن ازپشت وجدیدا ازروبرودو درایلی میبینیم که ...
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

28 آقای میر بنده برای تمام ایلات بالاگریوه در صورت ادب واحترام فی مابین دریک شرایط احترام متقابل وصادقانه احترام وبرادری قائلم
خداوکیلی ایل پاپی همیش ...
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

29 بدون اقراربایستی بگم که ایل پاپی نگینی برآسمان قوم لرهست

این واقعیت هست

تاریخ میگه

له حرف نیست

وقتی که بالای ۱۰گروه ازایل ...
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

30 باسلام ودرود


ببینید دوستانی که میان درمورد ایل پاپی بدصحبت میکنند یا اطلاعی ندارند
.یاحسودند

اکثرکسانیکه بدصحبت میکنند درموردایل ...
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

31 درمورد ایل کاید ۷وروا بنده سندی رسمی وبسیارقدیمی دارم که اثبات میکنه طایفه کاید خورده بختیاری هست واصالتا از ایل ذلقی درالیگودرزبودند که به ایلام مها ... ١٤٠٠/٠٢/٢١
|

32 دوستان بالاتردیدم که اشاره شده طایفه قایدرحمت اصالتا ازکهکیلویه وبویراحمداومده

به نظرمیرسه که این مسئله درست باشه


واقعیت اینه که آد ...
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

33 جناب سیاهپوش(نجارزاده)

اصلایک بار برای همه سیاهپوشان شجره نامه کامل سیاهپوشان روتوصیح بدم

عالی وبالی دوبرادر که فرزندان والی هستند(وال ...
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

34 باسلام خدمت شما جناب سیاهپوش(نجارزاده)

ببین برادرعزیزوهمتبار

ما نه به دنبال ایل سازی هستیم ونه دنبال استفاده خاصی هستیم

دراینکه ...
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

35 جناب آقای میر

بنده وااقعا ازاین لذت میبرم که تمام ایلات بالاگریوه به یک همبستگی واقعی به دورازتنشهای غیرضروربرسند

درموردتیره گاوسوارکه ...
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

36 خزاب به جناب کورکور

اصل طایفه زراسوند میرنیست
این حرف بدون سندی هست که شما میگید

اولا طایفه زراسوند هیچ ربطی به دریکوندندارد
دوما ...
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

37 بله جناب سیاهپوش

کاملا درست میفرمائید

پاپی های داخل بختیاری نه تنها خان ورئیس بلو
که حاکم وحکومتگربوده اند

حاکم اصفهان صمصام ...
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

38 درکامنت قبلی اشتباه تایپی بود

منطوراین هست که دپاپی محمدکه درشماره۱۶ ذکرشده ۸پسرداشته

اشتباهی شده۱۶۸
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

39 باسلام وادب خدمت دوستان وعزیزان قوم ریشه دارودریایی بختیاری

لازم هست به لحاظ تباریشجره خوانین ایسوند واوسیوند رو عرض ونم خدمتتون

۱پاپا ...
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

40 نکته آخرفقط خدمت حضرات ودوستان عزیزشجره نامه خوانین ایسوند واوسیوند رو نام ببرم

۱پاپااینارجدکل ایل بزرگ پاپی درلرستان که ۹۰۰سال قدمت دارد
...
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

41 باسلام وادب مجدد

ببینیددوستان بختیاری حقیقتش ایل بزرگ پاپی یقینا تنها ایل درلرکوچک هست که علاقه قلبی ویک احساس محبت وجوشش درونی خاصی نسبت به ق ...
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

42 آقای نیمه محترم که بنده رومخاطب خودت قراردادی

شماییرکه کل طوایف اایلات بالاگریوه روزیرمجموعه دریکوندقرارمیدی خب نشانه نادانی ونبودهیچ گونه احا ...
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

43 آقای محمدکه صددرصد دریکوندهستی وربزی به طایفه یعقوبوندنداری

بهتره درمورد طایفه کوچولوی خودت که نام کوهها ورودخانه ها روی اونهاست صحبت کنی
م ...
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

44 جناب بران لک

نکته اخراینکه خدمتتون عرص کنم ایل حسنوندکه وااقعا حسنوند وازنسل حسنوندهستند به این ۶طایفه ختم میشن:
۱کاکولوند
۲میفر
۳اسک ...
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

45 جناب آقای بیران لک عزیز

ببین دوست گرامی هیچوقت خودت رووابسته به سیاه نمایی هایی که ازطرف دیگران میشه نکن

ببین مردم گاهی عادت دارند که ...
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

46 درآخراینکه بهتره همه درکمال دوستی ومحبت واحترام باهمدیگه برخوردکنند

نفرت پراکنی وحسادت نتایج خوبی برلی هیچ یک ازطرفین نداره

پس بهتره که ...
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

47 شمایی که داستانی ازکورش درموردشرافت درج کردی

داستان سرایی شما درموردشرافت فقط یک داستان سرایی هست

شرافت به چیست؟
شرافت به این هست که ...
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

48 درموردایل میوند باید گفت که بسیاار پراکنده هستند

بیشترین طایفه وتیره ودسته جاتی از بختیاری که میان لرستان وحتی کردها رفتند همین میوند یاممیوند ...
١٤٠٠/٠٢/١٨
|

49 زمان صفویه سرلک یک طایفه بوده

دوستانی که طایفه بزرگ سرلک روطلب میکنند

سرلک زمان صفویه یک طایفه بوده نه یک فردنه یک خانواده نه یک تش نه ...
١٤٠٠/٠٢/١٨
|

50 باسلام

اونهایی که میگید سرلک؛فولادوند وسالاروندها حسنوندهستند خداوکیلی خجالت نمیکشیداین حرف رومیزنید!!!!؟؟

حسنوند خودش یک طایفه هست ایل ...
١٤٠٠/٠٢/١٨
|