حسن پاپی

حسن پاپی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهرشنو١٤:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠بله جناب حامد از۹ایل بزرگ بالاگریوه بجز ایل ساکی وپاپی و دیناروندکه خیلی کمتر رشنو درمیان خودشون دارند مابقی ۶ ایل بالاگریوه بالای ۳۰تا۶۰درصد جمعیت ... گزارش
2 | 0
دینارون٠٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨دیناروند نام منطقه ای جنوب خرم آباد دراستان لرستان هست ضمن اینکه یک طایفه بزرگ نیز در لرستان وعمدتا در شهرستان پلدختربه نام دیناروندوجودداره دراستا ... گزارش
5 | 0
سگوند٠٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨آقای پیامی پیامت رودادی! چه پیام پرمحتوایی دادی!! پیاز رو خوب تفسیرکردی نظردادن اردیدگاه تو دانشمندفرهیخته ارتباط تنگاتنگی با پیازداره! دنیا به ... گزارش
9 | 2
بهداروند١٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٠درکتاب شرق شناس معروف روسی اقای مینورسکی روشن گفته شده که بهداروندها ازنسل پاپی هستند این روهم بنده گفتم؟؟؟؟؟؟ خب چکارکنم جناب بختیاری برخی مانندشم ... گزارش
0 | 1
رشنو١٨:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧ایل رشنو بسیار باقدمت واصیل هست بطوریکه بسیاری از تیره ها وطوایفی از رشنو درمیان دیگرایلات بالاگریوه ای رفتندواصالت اونهارشنوهست مانندکولچپی ؛هلدی؛ ... گزارش
9 | 1
سگوند٠٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢باسلام وادب مجددخدمت شما سرکارخانم سعدوندودیگرعزیران ببینید حقیقتش بخوام بگم این سایت که مربوط به طایفه محتدم وشریف سگوندهست وااقعا نسبت به طوایف وا ... گزارش
2 | 2
سگوند٠٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٨باسلام خدمت شما سرکارخانم سعدوندودیگرعزیزان وگرامیان بله درسته انچه که به نام شناسنامه ( سجلد ) میشناسیم دردوران رضاشاه بوجوداومده ودراین مسئله اصلا ... گزارش
2 | 1
ایل شوهان١٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١١باسلام خدمت عزیزان ایل شوهان طوریکه بنده تحقیق انجام دادم طایفه عبدالله وند ازلرستان به میان ایل شوهان رفتند طایفه قیطول و عبدالله وند نیای مشترک د ... گزارش
5 | 1
طایفه لیریایی٠٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤باسلام مجموع طوایف موسوم به لیریایی شامل خورشیدوند؛رگی؛منجری؛شیخ واهنگر میباشد ایل پاپی هم مانند خیلی از ایلات بزرگ شامل دو دسته بوده اند ۱دسته ای ... گزارش
0 | 1
دالوند٠١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣باسلام خدمت طایفه محترم ومهمان نوازدالوند ببینیدایل باجول یک ایل کهن هست که حتی ردپای این ایل درغرب کشور وخارج ازمرزهای لرستان هست اما اون ایل باجو ... گزارش
2 | 1
دیرکوند٠٩:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٣١آقای جودکی اینکه اسم طایفه محترم رشنو رو نیاری خب حق داری چون خوانینتون جودکی هستند!!! نمیخوام بهت بپردازم چون چیزمهمی نیستی پسرشجاع نبودن ادبیا ... گزارش
0 | 9
نخود٠٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٣١باسلام نخود ( نه خود ) یکی از طوایف ایل پاپی هست که عمدتآدرمیان طایفه قائدرحمت قرارگرفتند واصالتآ پاپی الاصل هستند این طایفه بخش عظیمی از طایفه قائ ... گزارش
5 | 1
باپیر٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٣١باسلام طایفه باپیر اصالتآ از ایل پاپی لرستان میباشه بدین ترتیب که پاپی محمدکه خودنیز فرزند سادبزرگ بوده ۷پسرداشته که ۳تا ازپسرهای او به دلایل متفا ... گزارش
2 | 0
دیرکوند١٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠فقط افرادی که اهل مطالعه وواقع بینی هستندملاحضه کنند ببینید اینجا بنده یک نفرهستم واقعا قصدتقابل باهیچکس روهم ندارم فقط درمقابل دروغ گویی ها وحسادت ... گزارش
9 | 8
بهاروند١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠کربلایی خورشیدی ما برای کل ایلات محترم بالاگریوه وطوایف وکل لرستان احترام قائل هستیم با تمام فروتنی باید حقیقت روگفت ایل پاپی به واقع ایلی مهم بوده ... گزارش
0 | 9
بهاروند١٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠آقای خورشیدی/خورشیدوند شمادرمقامی نیستی که درموردایلی صحبت کنی که عظمت اون درسراسرکشورپراکنده هست ایلی که هم درمیان هسته اصلی تشکیلات اون بزرگانی د ... گزارش
2 | 5
سیاه پوش١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠آقایون سیاهپوش ( نجارزاده ) ماهم درلرستان به شما براددان عزیزافتخارمیکنیم امیدواریم که روزی دردزفول خدمت برسیم یا اینکه تشریف بیاریدلرستان مادرخدمت ... گزارش
16 | 1
سیاه پوش١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩سلام جناب گودرزی برادرعزیز یه خورده اشتباه تایپ فرمودی بالی فرزند والی ووالی فرزند آسردار وآسردار فرزند پاپی محمد وپاپی محمد فرزند ساد بزرگ بود حی ... گزارش
2 | 1
ایل بهاروند١١:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩جاهای مختلف دیدم که به تعدادبیشمارافرادی نادان مثل شما اینجملات کپی شده دروغ رو مبنی بر ریاست دریکوندها برکل بالاگریوه میگید معلومه که یک دستورالعمل ... گزارش
2 | 8
ایل بهاروند١١:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩توی احمق تمام بالا گریوه رو زیرمجموعه دریکوند میدونی توحتی طوایف ایل بالاگریوه روهم نمیشناسی بالاگریوه شامل۹ایل بزرگ بوده وهست ۱رشنو ۲پاپی ۳دریک ... گزارش
5 | 4
ایل بهاروند١٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩آقای کاربربه نام احمد شماهمون کاربر به نام محمدهستی دقیقا همین نوشته های کپی شدهطوطی وار رو جاهای دیگه هم منتشرکردی این نشان ازبی سوادی شماهاست ج ... گزارش
0 | 3
کایدخورده١٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩اگه اینجا گروه تلگرامی بودیقینآ سندی که مبنی بر بختیاری بودن کایدخورده هست رو به اشتراک میگذاشتم که همه دوستان ببینندگزارش
7 | 24
سگوند٠٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩جناب آریا سگون ببینید موقعی که بیانات براساس احتمالات باشه نتیجه ای جزاین نیست که سردرگمی بوجودبیاد یک دسته سگوند رو ریشه دراعتقادات توتم پرستی وفت ... گزارش
0 | 1
بهاروند٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩کاربر به نام محمد شماهیچ گونه سوادی که قابلیت این روداشته باشه که مباحثی علمی روباهات مطرح کردرونداری فقط یک جمله یادگرفتی مدام مثل طوطی تکرارمیکنی ... گزارش
2 | 4
کایدخورده٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩ببینید من هم باورم براین هست که دیناروند بالاگریوه هست وهیچ شکی دراین ندارم حتی برخی میگن اینار ودینار دوبرادر دربالاگریوه بودند اینار میشه جد ون ... گزارش
0 | 24
سیاه پوش١٨:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨اصلاح کنم بالی وعالی برادربودندوفرزندان والی ۱بالی ( سیاهپوشان ) و عالی خوانین عیسوند واسیوند ( پهل ) ۲والی ۳آسردار ۴پاپی محمد ۵صادبزرگ که فردی مهم ... گزارش
2 | 0
سیاه پوش١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨جناب سیاهپوش درزفول بله درسته بالی فرزند والی ووالی فرزند آسرداربوده وآسردار فرزند صاد بزرگ ازایل پاپی بوده صاد اول در دوران خودش خان ورئیس کل ایل ... گزارش
2 | 0
کایدخورده٠٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨جناب کاظم نام بنده مستعارنیست درضمن بانام من کاری نداشته باش اما درمورد کایدخورده هیچوقت بحث نبوده که دیناروندند اما من به تعدادبسیارشنیدم که میگن ... گزارش
2 | 25
سیاه پوش٠١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨جناب آزادی سیاهپوشان الشتر مردمی زیرک وباهوش وتحصیل کرده هستند معضل بیکاری واعتیادهمه جاهست درست نیست که شما درجمع بیای بگی بیشتر جوانهای سیاهپوشا ... گزارش
5 | 0
سیاه پوش٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨جناب اببودا بله درسته حرف ماهم این هست که سیاهپوشان الشتر از دزفول اومدند ( سیاهپوشان دزفول هم که مشخصه که از چه ایل وتباری هستندوجای بحث نیست ) ... گزارش
0 | 0
کایدخورده١٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧متاسفانه دکترمرادحسین پاپی نویسنده بالاگریوه هم مدام تآکیددارد که کایدخورده بالاگریوه هست خیلی جالبه که ایشان هم مثل شما هیچ سندی دربالاگریوه بودن ن ... گزارش
12 | 24
زراسوند١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦انصافآ تمامی طوایف وتیره های زراسوندبزرگوارند واقعا همه خوب هستندگزارش
5 | 1
سیاه پوش١٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥جناب سیاهپوش ( نجارزاده ) برادرعزیزوگرامی بنده هم مفتخرهستم که با حصرتعالی ودیگر دوستان همکلام شدم اینجا وهراجتماعی بایستی گفتمان صورت بکیره هرکس ... گزارش
5 | 0
سیاه پوش١٦:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥آهور دوست عزیز؛خواهرزاده گرامی اولا از صحبتهای منطقی شما خوشحال هستم دوما یه کوچولو اگه منطقی باشید ملاحظه میکنید که این صحبتهای تحقیرامیز رو آقای ... گزارش
2 | 0
کایدخورده١٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤جناب کاظم بنده خودم بالاگریوه ای هستم وحتی این بحث هم هست که اینار ( پاپااینار ) جدایل پاپی و دینار ( دیناروند ) جد ایل دیناروندبرادربوده اند پس بن ... گزارش
0 | 29
کورکور١٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤جناب کورکور متآسفانه باز توجهدکروم به کامنت شما سراسر توهمات خودساخته شماست میگیدتیرع میر درلرستان با طایفه ذلقی درگیرشدند وباعث شده مهاجرت کنند به ... گزارش
2 | 2
سیاه پوش١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤بله درسته جناب سیاهپوش پاپی درمورد طایفه بهداروند مطالبی روفرمایش کردید بهداروندطایفه فوق الاده مهمی هست بطوریکه لقب بختیار رو حکومت صفویان به یکی ا ... گزارش
0 | 0
کایدخورده٠٣:١١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤جناب فریبرز از مطالب ارزنده شما استفاده کردم دوست گرامی بنده هیچ اصراری بر بختیاری بودن ایل کایدخورده ندارم البته کاید خورده چه بختیاری باشه وچه ب ... گزارش
2 | 30
سیاه پوش٠١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤آقای همشهری این اصالت چیه که شما ازش دم میزنی! میزان سنجش اصالت چیه؟؟ اصالت یعنی اینکه دیگران روحقیربرشمردن وخودرا بزرگ کردن؟؟ دم از خانهای حسنون ... گزارش
0 | 0
سیاه پوش١٧:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣بهبه چه تعابیری درگمان خودت برای خودت تعبیرکردی تو اندازه خودما برما احاطه نداری توفقط به اندازه اون درون آلوده خودت که سعی برتقابل داری برما ترج ... گزارش
2 | 0
سیاه پوش١٧:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢جامعه ای که دراون دانایان وفرهیختگان وافرادمحقق واهل قلم سکوت میکنند جابرای شعبان بی مخها بازمیشه پایه واساس هرگفتمانی بایستی براساس آگاهی باشه وگرن ... گزارش
2 | 0
سیاه پوش١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢یک باردیگه این کامنت شمارو خوندم واقعا چنان دارم میخندم که یکی از پرانرژی ترین لحظات من هست ما باشغل تکدیگری ( گدایی ) امرارمعاش کرده ایم حتمآ هم ... گزارش
2 | 0
سیاه پوش١٥:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢پاسخ به کاربرهمشهری که البته اولین بی هویتی وبی اصالت بودنت درهمین اسم کاربری شماست واین بی نام ونشان بودن شما هم نشآت گرفته از بی هویتی شماست تامرد ... گزارش
2 | 1
سیاه پوش٠٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢اتفاقا خداوند لطف داره وخوب خیراورده خیرنزدیک افراد حسدورز و کینه ورز وتفرقه افکن نمیاد!!! افتاد!!گزارش
2 | 1
سیاه پوش٠٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢خب ازشمایی که ادعای لکستان وانشقاق درمیان قوم لر اعتقادداریدانتطاری جزاین هم نمیره درضمن ایل پاپی ایلی بسیااربزرگ هست ودرسرتاسرایران پراکنده هست خص ... گزارش
2 | 1
رک رک٢١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢١اون چیزی که من متوجه شدم تیره سیفی درمیان رک رک ازبازماندگان اتابکان لر که دومین اتابکان لز یعنی سیف الدین رستم هستند قبرسیف الدین رستم درمنطقه پاپی ... گزارش
16 | 1
رک رک٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢١باسللم رک رک طایفه ای هست که قدنت داره چنانکه دراشعارمیرنوروز شاعر لر بالاگریوه ای هم نامی به عنوان رک رک بوده مردمونه زن خو ده چگنی نی؛ساوشو گن ب ... گزارش
16 | 0
دیرکوند١٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢١این دریکوند بودن طوایف پاپی درادامه یک توطئه مهندسی شده درچندسال اخیربوده متاسفانه ما زهر وخنجرخوردن ازپشت وجدیدا ازروبرودو درایلی میبینیم که حتی فک ... گزارش
5 | 8
دیرکوند١٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٢١آقای میر بنده برای تمام ایلات بالاگریوه در صورت ادب واحترام فی مابین دریک شرایط احترام متقابل وصادقانه احترام وبرادری قائلم خداوکیلی ایل پاپی همیشه و ... گزارش
2 | 9
بن ریزی٠٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢١درمورد ایل کاید ۷وروا بنده سندی رسمی وبسیارقدیمی دارم که اثبات میکنه طایفه کاید خورده بختیاری هست واصالتا از ایل ذلقی درالیگودرزبودند که به ایلام مها ... گزارش
5 | 17