علیرضا سلیمی

 علیرضا سلیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcameltoe٠٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/١٨نامگذاری لب های بزرگ واژن یا لابیا ماژور بر اساس شباهت با سم شترگزارش
37 | 0
stubbom٢١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٥غد و یک دندهگزارش
2 | 0
leather٢٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٩چرم چرمیگزارش
16 | 0
booty٢٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٩باسنگزارش
129 | 0
figure out٢٠:٢٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٩حساب کردنگزارش
12 | 1
euphrates٠٥:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/١٠رود فراتگزارش
5 | 0
saut٠٥:٤٧ - ١٣٩٧/١٢/١٠تفت دادنگزارش
5 | 0
فرات١٧:١٤ - ١٣٩٧/١١/١٨Euphratesگزارش
0 | 1
کودن٠٥:٠٧ - ١٣٩٧/١٠/٠٥خنگگزارش
12 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهcervix١٠:٠٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٦
• When a woman is in labour, her cervix opens up to allow the baby to be born.
زمانی که زن در حال زایمان است دهانه ی رحم او باز می شود تا به کودک اجازه ی تولد بدهد
5 | 0