برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رز طلایی

رز طلایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حساس،نفوذ پذیر ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

2 منظره،دیدگاه،دورنما،نگرش ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

3 مغرور، سرافراز، متکبر،خودشیفته ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

4 خوش مشرب،فرداجتماعی،خوش خُــلق ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

5 امروز ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

6 مردم ،ملت،افراد ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

7 دوتایی،جفتی،زوج ها ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

8 مجوز،گواهینامه،پروانه ،اجازه صادرکردن ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

9 ازدواج کردن،به عقدنکاح درآوردن،عروسی کردن،شوهردادن
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

10 شوخی کردن
The girl joked with her friend
آن دختربادوستش شوخی کرد
or
Many have joked about the idea that people who want to have kids shou ...
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

11 دارای مجوز،مجاز ،دارای گواهینامه
forexample:a licensed taxi operator
یک تاکسی مجوزدار
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

12 براساس،طبق،مبنی ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

13 صفت ها:بهترین ،بزرگترین ،نیکوترین،بهتروجه،بهترین کار،خوب ترین ،شایسته ترین،اعلاء
نوعی ازافعال:مثل سبقت گرفتن،برتری جستن
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

14 انتخاب کردن،به نتیجه رسیدن ،جدا کردن، گزیدن ،خواستن ،برگزیدن، پسندیدن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

15 شکل سوم فعل که اغلب باعلامت اختصاری pp نشان داده میشود
for example: be= been or begin=begun
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

16 موردبحث قرارگرفتن/مورداعتراض قرارگرفتن
for example:
As a soccer began to increase popularity
it was contested as an loc recognized Olympic ...
١٣٩٩/٠٥/١٧
|

17 ژوئیه یا جولای (July) که31 روزه ومعادل آن به شمسی از 10 تیر تا 10مرداده(هفتمین ماه میلادی) ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

18 دوره گـــَرد
for example: travelling salesman
به معنای فروشنده دوره گـــَرد
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

19 حتی
Revocation.An offer may be revoked at any time prior to acceptance,even where stated to be open for a certain period of
time
رجوع،یک ای ...
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

20 ایجاب دهنده(حقوقی) ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

21 ایجاب شونده(حقوقی) ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

22 مردن،ازبین رفتن ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|