قاسم خزاعی

قاسم خزاعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهالعجب١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٦خودپسندیگزارش
9 | 0
٠٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٣علامت & ریشه در زبان لاتین دارد. نویسنده های عصر امپراطوری روم برای اینکه سریع تر بنویسند حروف لاتین را به هم می چسباندند ( یا به تعبیری شکسته نویسی ... گزارش
12 | 0
ance more٠٩:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢یکباردیگهگزارش
0 | 0
stay up٠٩:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢بیدارماندن گزارش
5 | 0