اسماعیل قیصری

اسماعیل قیصری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpair of scissors١٧:١١ - ١٤٠٠/٠٥/١٢قیچی پارچه بری یا قیچی خیاطیگزارش
0 | 0
burial ceremony١٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/١١مراسم تدفینگزارش
0 | 0
shapewear slip١١:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨گن لاغریگزارش
2 | 0
knee highs١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨ساق پوشگزارش
0 | 0
anklets١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨پابند، خلخالگزارش
0 | 0
athletic supporter٠٩:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨فتق بند، بیضه بندگزارش
2 | 0
long underwear٠٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨بلوز و شلوار زیرگزارش
0 | 0
swimsuit١١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مایو زنانهگزارش
2 | 1
rain boots٠٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦چکمهگزارش
0 | 1
exercise wear١٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥لباس ورزشیگزارش
0 | 0
glutch bag١٥:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥کیف دستیگزارش
0 | 0
tuxedo١٤:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥کت و شلوار مجلسی مردانهگزارش
2 | 0
pullover sweater١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥ژاکت یقه بستهگزارش
2 | 0
cardigan sweater١٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥ژاکت یقه بازگزارش
2 | 0
slacks٠٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥شلوار پارچه ایگزارش
9 | 0
cheesecake١١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠کیک پنیریگزارش
2 | 0
dressings٠٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠چاشنی ها، مخلفات غذاگزارش
7 | 1
pasta salad٠٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠سالاد ماکارونیگزارش
0 | 0
potato salad٠٨:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠سالاد سیب زمینی، پوره، سالاد الویهگزارش
0 | 0
rolls٠٨:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠شیرینی دانمارکیگزارش
0 | 0
sugar substitute١٤:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/١٧شکر رژیمیگزارش
0 | 0
vegetable peeler١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٤وسیله ای برای جدا کردن پوست برخی از انواع سبزیجاتگزارش
0 | 0
roasting rack١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٤چنگک کبابگزارش
0 | 0
wooden spoon١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٤قاشق چوبیگزارش
2 | 0
cookie sheet٠٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٤سینی شیرینی پزیگزارش
7 | 0
six packs١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧شش تاییگزارش
2 | 0
bags١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧کیسه های مقوای یا پلاستیکی بسته بندیگزارش
2 | 1
jars١٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧ظروف شیشه ای کوچک با دهانه بزرگگزارش
5 | 0
baked goods١٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦خوراکی های پختهگزارش
5 | 1
beans٠٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦کنسرو لوبیاگزارش
2 | 1
swiss cheese٠٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣پنیر سویسیگزارش
0 | 1
scallops١٧:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢حلزون خوراکیگزارش
7 | 0
legs١٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠ساق مرغگزارش
0 | 1
legs١٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠ران مرغگزارش
2 | 0
wings١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠بال مرغگزارش
5 | 1
breasts١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠گوشت سینه مرغگزارش
12 | 0
papayas٠٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨انبه هندیگزارش
2 | 0
vacuum cleaner١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٨لوله باز کن دستشویی یا فاضلابگزارش
0 | 1
cleaning cloths١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٨تکه پارچه یا نمد که به کمک ان ظرف را می شویندگزارش
0 | 0