منو
ghashghaei

ghashghaei

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٠٩٢
لایک
١١٠
لایک
دیس‌لایک
١٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٢٩١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٠٩٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٢٩٠
لایک
لایک
١١٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

در حالت اسمی: محرک

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

be ill equipped to do something ناپخته، خام و بی تجربه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

افشانه کردن، مثل اسپری آبیاری کردن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

اندام بدن: تکامل نیافته و غیر کاربردی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

در رابطه با آتش سوزی مراتع یعنی بصورت آزادانه و بدون مشخص بودن مسیری حرکت کردن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.