دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٢,١١٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٧٥
لایک
لایک
٢,٣٤٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٤٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١

هر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤

خار

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢

سرخ نای

دیدگاه
١١

امیا

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٩

شناور

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.