منو
علی قناد

علی قناد

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٢٧,٣٢٦
لایک
٢,٩٢٠
لایک
دیس‌لایک
٩٣٧
دیس‌لایک
رتبه کل
١٢٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٧,٣٢٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٢٦
لایک
لایک
٢,٩٢٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٣٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٧٢

Make or shape something by sending air out of mouth

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٣٣

نامی زیبا

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١١٠

Stop trying

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩٠

An empty ball of air or gas

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٧

دلتنگی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.