دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٧,٧٥٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٤٤
لایک
لایک
٢,٩٦٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٤٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

نوشیدن و خوردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

لاک زدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

سبد

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٠

صدای بم

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢

نوعی غسل

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.