منو
فاطمه حسین پور

فاطمه حسین پور

عضو از ٩ ماه پیش
امتیاز کل
٢,٠٨٨
لایک
٢٠٥
لایک
دیس‌لایک
٩
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٣٦٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٠٨٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٣٦٤
لایک
لایک
٢٠٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
١١

یجورایی میشه گفت برونگرا مخالف= pearls

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٧

بسته کسی که هرچیزی رو هرجا نمیگه یجورایی میشه گفت درونگرا

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٨

کنار اومدن باکسی

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٨

شرط شده

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٨

لبخند سرد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.