دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٠٢٥
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٣٤
لایک
لایک
١,١٤٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

درگیر ( چیزی یا مسااله ای ) بودن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

در مالی به معنای بازارگردانی است

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

جداگانه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

ضروری بودن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

تحقیقات

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.