دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٤٧٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٢٢
لایک
لایک
١,١٨٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٩٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٠

فک زدن، مغز خوردن Congresswoman Weintrob jawboned local officials about their responsibilities toward the immigrant community.

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦٠

لاپوشانی کردن They glossed over the problem, hoping that the customers wouldn't notice. ماست مالی کردن پرده پوشی کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٦

نمونه بارز، آیینه تمام نما، الگوی کامل، مثال روشن، مثال:1 - It was a textbook example of how to deal with the problem. 2 - The advertising campaig ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧

فامیل های نسبی، فامیل هم خون، فک و فامیل، خویشان و خوایشاوندان، اهل و عیال

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

مرسوم آداب لاجرم ( شعر سید علی صالحی: دیگر از این همه سلام ضبط شده بر اداب لاجرم خسته ام بیا برویم ) ، به رسم ادب ( مثلاً سلام و علیکی که بین شما و ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.