دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٦٦٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٤٠
لایک
لایک
١,٠٧٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤١

[عامیانه] مواد ( مخدر )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧١

[عامیانه] سیگاری ( = سیگار حشیش )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٠

آرزوی محال٫ آرزوی واهی٫ هدف بی اساس

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٦

ماه کامل

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٣

[انگلیس] ترمینال مسافربری٫ پایانه

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.