فریــــــماه رفیعی

فریــــــماه رفیعی کارشناس مترجم و علاقه مند به ترجمه زبان های خارجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهso too١٦:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢صدالبتهگزارش
37 | 0
cosmic glue١٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩"ماده ی تاریک" یا "چسب کیهانی" : ماده ای که کهکشان ها را به یکدیگر متصل و مانع از فروپاشی آنها میشود.گزارش
2 | 0
preoccupied٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦از فکر ، برچسب و مفاهیم ذهنی اشباع شدن ( پیش از آنکه به شکل حقیقی تجربه شوند )گزارش
5 | 0
as within so without٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥اول درون را دریاب، تا بیرون تو معنا یابدگزارش
12 | 0
nonlocal١٨:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤غیرمحلیگزارش
5 | 0
impulse٠٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤جرقه، بارقه، درخشش برق آساگزارش
21 | 1
push out٢١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣پراکندن، گستراندن، شکوفا شدنگزارش
18 | 0
feeling١٦:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩به عنوان صفت: A feeling person کسی که شخصیت احساس محوری داره و تجربه بر اساس حواس پنج گانه رو ترجیح میده شاید "احساس محور"گزارش
18 | 1
plethora١٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥وفورگزارش
12 | 0
intentionally٠٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢هدفمندگزارش
28 | 1
crack٠٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢رمزگشایی ( در مورد DNA )گزارش
34 | 1
powerpoint٠١:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥نکاتگزارش
5 | 0
accountable٢٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤متعهدگزارش
14 | 0
dynamic٢٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤نیروبخش، انرژی بخش، انگیزه بخشگزارش
16 | 0
global new thought٢٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤( انجمن ) اندیشه های نوین جهانیگزارش
2 | 0
cradle to cradle١٩:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣تخصصی مدیریت: C2C ( مدل طراحی محصولات به شیوه احیایی و در چرخه طبیعی ) خود عبارت از ضرب المثل "ز گهواره تا گور" برداشته شده و به معنی "ز گهواره تا گ ... گزارش
16 | 0
intentional٠٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٢هدفمندگزارش
115 | 0
GC٢١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠١عمران: general contractor پیمانکار عمومیگزارش
5 | 0
succinctly١٧:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠١بطور دقیق و واضحگزارش
16 | 0
three year plan١٤:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٠١این عبارت به برنامه متمرکز لهستان در بازسازی اقتصادشان بعد از جنگ جهانی دوم اشاره دارد "برنامه سه ساله ملی"گزارش
2 | 0
silent supporter٠٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٠١حمایتگران ساکت حامیان کم حرف افراد حمایتگر در یک مجموعه که چندان اظهار نظر نمی کنندگزارش
2 | 0
seed investor٢٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٣١سرمایه گذار مرحله کشت ایده سرمایه گذار مرحله اولیهگزارش
2 | 0
product market fit١٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/٣١محصول متناسب با بازارگزارش
7 | 0
underspecified١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠١/٣١گنگ ، ناواضح ، نامشخص، چیزی که بخاطر عدم وجود جزئیات کافی قطعیت و دقتی در آن نیستگزارش
7 | 0
market fit١٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/٣١تناسب بازار ( با محصول )گزارش
0 | 0
iteration٢٢:١٢ - ١٣٩٩/٠١/٣٠در بازاریابی و کارآفرینی: فرایندی که در طی آن ایده ی یک محصول یا خدمات به واقعیت در دنیای فیزیکی تبدیل میشود نتیجه و ثمره یک ایده و مفهوم the process ... گزارش
48 | 0
contract manufacturer١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٨سازنده ی قراردادی ( در برونسپاری ساخت قطعات یک کارخانه به شخصی دیگر از سازنده قراردادی استفاده میشود ) قرارداد مشارکت در ساختگزارش
2 | 0
401k employee match١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٧قانون مزایای بازنشستگی - درصدی که برای مزایای بازنشستگی از حقوق کارمند کسر میشودگزارش
0 | 0
slash٠١:١٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٣برادهگزارش
5 | 1
pitch٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٠در بازاریابی، کسب و کار، روابط عمومی: *در حالت فعل: ارائه ( محصول ) تبلیغ فروش بیان استدلال ( برای فروش ) توصیف و ارائه محصول به صورت تاثیرگذار *در ... گزارش
120 | 0
environmentally friendly٠٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/١٩طبیعت مدارگزارش
12 | 1
burn rate١٦:٢١ - ١٣٩٩/٠١/١٢نرخ افت درآمد شرکت کسورات شرکتگزارش
14 | 0
mock٠٣:١٨ - ١٣٩٩/٠١/١٢آماده اقدام برای کاری شدن - وارد عمل شدن the hard disk is mocked for data sanitization هارد دیسک برای مرحله پاکسازی اطلاعات آماده ستگزارش
5 | 1
aggregator١٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٣مدل کسب و کار "تجمیعی" وبسایت یا برنامه ای که محتواهای مرتبط از سایت های مختلف را جمع آوری و به هم لینک میکندگزارش
44 | 1
embaressment of riches١٨:٥١ - ١٣٩٩/٠١/٠٣فراوانی در یک چیز خوب overabundanceگزارش
0 | 0
POS١٦:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٣پایانه فروش - کارت خوان سیارگزارش
7 | 0
zombie subscription١٦:٠١ - ١٣٩٩/٠١/٠٣در اصطلاح حسابداری و سرمایه گذاری: تعهد پرداخت منقوض ( ناتمام یا نامعتبر ) پذیره نویسی منقوضگزارش
0 | 1
underwriting١٥:١٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٣پذیره نویسی ( حسابداری )گزارش
9 | 0
AP١٤:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٣نقطه دسترسی : access pointگزارش
9 | 0
initial coin offering١٨:٢٨ - ١٣٩٨/١٢/٢٨به اختصار ICO اصطلاح در حوزه ارز های دیجیتال و سرمایه گذاری: عرضه اولیه سکه ( روشی برای جذب سرمایه و سرمایه گذار )گزارش
12 | 0
token sale١٨:٢٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٨فروش توکن یا ارز دیجیتال از عبارت initial coin offering هم به جاش استفاده میشهگزارش
0 | 0
decentralized fashion١٧:٢٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٨نگاه یکنواخت و بدون سوگیری به همه برند های مد ارتباط نامتمرکز و نظیر به نظیر بین همه برندهای مد ( که در آن طراحان مد تازه کار در کنار طراحان برندهای ... گزارش
0 | 0
put the balls away١٧:٣٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٦اصطلاح: جنگی را شروع کردن، عزم را برای بردن یک مسابقه جزم کردنگزارش
0 | 0
take the bait١٤:٣٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٦اصطلاح : دم به تله دادن - واکنش مورد پسند دیگری را نشون دادنگزارش
32 | 0
crumple zone٢٠:٤١ - ١٣٩٨/١٢/٢٥منطقه تخریب پذیر/ منطقه خرد شونده این اصطلح در ماشین سازی کاربرد داردگزارش
7 | 0
ecological footprint١٨:٢٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٢عواقب زیست محیطی ( تبعات و تاثیراتی که انسان به سبب رفع نیاز هایش در استفاده از محیط زیست بر آن دارد )گزارش
23 | 0
cowboy٢٣:٢٤ - ١٣٩٨/١٢/٢١به عنوان صفت در زبان محاوره به آدم" نترس و جسور و ماجراجو" گفته میشهگزارش
14 | 1
patent pending١٩:٥٠ - ١٣٩٨/١٢/١٢"سند ثبت اختراع در انتظار " که صاحب اثر قبل از صدور سند ثبت اختراع خود میتواند با ارائه آن به عموم از کپی برداری آن توسط دیگران جلوگیری کند.گزارش
21 | 0
ecofriendly١٩:٢٨ - ١٣٩٨/١٢/١٢طبیعت مدارگزارش
9 | 1
managing director١٨:٢١ - ١٣٩٨/١٢/١٢مدیر ارشد اجراییگزارش
5 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده