فریــــــماه رفیعی

فریــــــماه رفیعی کارشناس مترجم و علاقه مند به ترجمه زبان های خارجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهعجین١٧:٢٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤عجین شده: Ingrainedگزارش
0 | 0
نان بری١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤نان کسی را بریدن؛ نان کسی را آجر کردن: take the bread out of someone's mouth to deprive someone of a livelihoodگزارش
0 | 0
با تمام وجود و توان١٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٨/١٩With all mightگزارش
0 | 0
dba٠١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠١دوره ی DBA دوره ی مدیریت اجرایی برای مدیریت کسب وکار استگزارش
2 | 0
replication٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠١در کامپیوتر : انتشار تکنولوژی رپلیکیشن یا انتشار که نسخه کپی از اطلاعات یک دستگاه رو به دستگاهی دیگر منتشر میکندگزارش
0 | 0
slippery١٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٨در کسب و کار و مدیریت، وقتی محصول شما slippery باشد یعنی از چند فاکتور برخوردار است simple low to no initial cost installs easily Proves value quickl ... گزارش
5 | 0
turnaround٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦تحویل دادن وقتی در رابطه با assignment استفاده میشود به معنی تحویل دادن است ?Can you have assignments turned around in 3 daysگزارش
5 | 0
dead drop١٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٤جعبه جاسوسیگزارش
2 | 0
captioning١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٢زیرنویس سازیگزارش
0 | 0
pencil trash١٤:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨خرده تراشه های مداد بعد از تراش کردنگزارش
5 | 0
خط اریب١٦:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧oblique lineگزارش
2 | 0
diagonal١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦خط اریبگزارش
12 | 0
رفت و برگشتی١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣Moving back and forthگزارش
0 | 0
sharp end line٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧خط دو سر تیز : تکنیکی در نقاشی سیاه قلم که در آن خط ابتدا با فشار کم قلم و سپس در وسط خط با فشار زیاد قلم و نهایتا با فشار کم قلم کشیده میشود. در چنی ... گزارش
5 | 0
mind movie٢٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨روانشناسی: فیلم ذهنی ( تصاویر هیپنوتیزمی برای القای افکار زیبابین به ذهن )گزارش
5 | 0
navigation light١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٣چراغ های ناوبریگزارش
5 | 0
value effect١٥:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٣٠در اقتصاد و حسابداری: تاثیر متغیر مازاد بازدهگزارش
9 | 0
quantifier١٤:٤٩ - ١٣٩٩/١١/٢١ارزیابی کننده، شاخصگزارش
9 | 0
stock clearing corporation١٩:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٠٨SCC در اقتصاد: شرکت پایاپای کلیرینگ و تسویه سهامگزارش
12 | 0
event study٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/١١/٠٦حسابداری: مطالعه رویدادی - مطالعه ی اثر رویدادگزارش
12 | 0
index fund٢٢:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٠٦صندوق سرمایه گذاری در سهام شاخصگزارش
7 | 0
real time٠١:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٩در آن واحد - بصورت لحظه ای و آنلاین -گزارش
14 | 0
takeover attempt١٩:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٦اقدام به تصاحب سهامگزارش
9 | 0
tamper evident١٣:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/١٨تکنولوژی آشکارکننده دستکاری گزارش
7 | 1
beat the market٠٢:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٩غلبه بر بازار ( کسب بازده )گزارش
9 | 1
corneocyte١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٥کورنئوسیت : سلول های مرده لایه شاخی اپیدرمگزارش
9 | 1
inlaid١١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢منبت کاری و خاتم کاری به این هنر نمیگن و خیلی متفاوته. اسم صحیحش مرصع کاری، جواهرنگاری، یا مخراج کاری هست. مرصع به معنای جواهر قرار دادن بر چیزیگزارش
7 | 1
obediently١٦:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨خاضعانهگزارش
12 | 1
quintessential٠٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦بنیادیگزارش
12 | 0
softscape٢١:١٧ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠المان های زنده ی باغچه در طراحی فضای سبز ( مثل درختان و گل ها )گزارش
5 | 0
repetitive٢٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠تکرار شوندهگزارش
18 | 0
recess١٩:١٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠تعلیق recessed به تعلیق افتادهگزارش
9 | 1
solution١٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠خدمات، نوآوری، تکنولوژی، سیستم های بهبودبخشگزارش
62 | 1
fab٠٩:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠در کامپیوتر: ماشین الات شرکتی برای تولید قطعات نیمه رسانا ( خلاصه شده ی fabrication facility )گزارش
21 | 1
literally and vocally١٦:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٥به زبون بی زبونی به تقلای فراوان به معنای واقعی کلمه به هر جون کندنی میشدگزارش
12 | 1
climate١٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨climate positive رویکرد "اقلیم بهتر"گزارش
62 | 1
climate positive١٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨رویکردی مثبت در راستای بهبود بحران آب و هوایی و محیط زیست. به صورت اسم مرکب استفاده میشه: climate positive department : دپارتمان "آب و هوا/ اقلیم به ... گزارش
7 | 0
brand presence١٤:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠١حضور قدرتمند برند گزارش
5 | 1
hostage١٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠to hold hostage :ترجمه کمی ادبی در متونی که از نظری لغوی به گروگان گیری اشاره ندارند: به حصار خود درآوردنگزارش
23 | 1
inquiry١٥:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٩self - inquiry : خودپرسشگریگزارش
7 | 0
self inquiry١٥:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٩خود پرسشگریگزارش
5 | 0
irony١٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٤/١٥عبارت مرسومی که زیاد استفاده میشود: The irony is that. . . تمسخرآمیز این است که. . . طنز تلخ ماجرا این است که. . . عجیب این است که. . .گزارش
94 | 0
me generation١٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٥نسل "انفجار جمعیت" نسلی که در دوره زمانی فرزندآوری زیاد به دنیا آمده اند و جمعیت جوانان در آن دوره زیاد بوده است. مثلا افراد نسل 55 تا 75 نسل Me gene ... گزارش
7 | 0
contracting١٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥کوچک شونده - منقبض شونده ( به عنوان صفت )گزارش
14 | 1
raise١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤raise در مقابل plant در کشاورزی: برداشتگزارش
12 | 1
so too١٦:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢صدالبتهگزارش
34 | 0
cosmic glue١٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩"ماده ی تاریک" یا "چسب کیهانی" : ماده ای که کهکشان ها را به یکدیگر متصل و مانع از فروپاشی آنها میشود.گزارش
2 | 0
preoccupied٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦از فکر ، برچسب و مفاهیم ذهنی اشباع شدن ( پیش از آنکه به شکل حقیقی تجربه شوند )گزارش
5 | 0
as within so without٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥اول درون را دریاب، تا بیرون تو معنا یابدگزارش
7 | 0
nonlocal١٨:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤غیرمحلیگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهstate of the art٠٠:١٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٤
• The system was state of the art.
این سیستم بسیار پیشرفته بود
34 | 1
cash cow١٥:١٥ - ١٣٩٧/١٠/٠٥
• This product has always been a cash cow for our company.
این محصول همیشه یک منبع سودآور برای شرکت ما بوده است
18 | 0