برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فریــــــماه رفیعی

فریــــــماه رفیعی کارشناس مترجم و علاقه مند به ترجمه زبان های خارجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در آن واحد- بصورت لحظه ای و آنلاین- ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

2 اقدام به تصاحب سهام ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

3 تکنولوژی آشکارکننده دستکاری
١٣٩٩/١٠/١٨
|

4 غلبه بر بازار (کسب بازده) ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

5 کورنئوسیت : سلول های مرده لایه شاخی اپیدرم ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

6 منبت کاری و خاتم کاری به این هنر نمیگن و خیلی متفاوته.
اسم صحیحش مرصع کاری، جواهرنگاری، یا مخراج کاری هست.
مرصع به معنای جواهر قرار دادن بر چیزی
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

7 خاضعانه ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

8 بنیادی ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

9 المان های زنده ی باغچه در طراحی فضای سبز (مثل درختان و گل ها) ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

10 تکرار شونده ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

11 تعلیق
recessed به تعلیق افتاده
١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

12 خدمات، نوآوری، تکنولوژی، سیستم های بهبودبخش ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

13 در کامپیوتر:
ماشین الات شرکتی برای تولید قطعات نیمه رسانا (خلاصه شده ی fabrication facility)
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

14 به زبون بی زبونی
به تقلای فراوان
به معنای واقعی کلمه
به هر جون کندنی میشد
١٣٩٩/٠٥/١٥
|

15 climate positive
رویکرد "اقلیم بهتر"
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

16 رویکردی مثبت در راستای بهبود بحران آب و هوایی و محیط زیست.
به صورت اسم مرکب استفاده میشه:
climate positive department : دپارتمان "آب و هوا/ اق ...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

17 حضور قدرتمند برند
١٣٩٩/٠٥/٠١
|

18 to hold hostage :ترجمه کمی ادبی در متونی که از نظری لغوی به گروگان گیری اشاره ندارند:
به حصار خود درآوردن
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

19 خود پرسشگری ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

20 self-inquiry : خودپرسشگری ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

21 عبارت مرسومی که زیاد استفاده میشود:
The irony is that...
تمسخرآمیز این است که...
طنز تلخ ماجرا این است که...
عجیب این است که...
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

22 نسل "انفجار جمعیت"
نسلی که در دوره زمانی فرزندآوری زیاد به دنیا آمده اند و جمعیت جوانان در آن دوره زیاد بوده است. مثلا افراد نسل 55 تا 75 نسل Me g ...
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

23 کوچک شونده - منقبض شونده (به عنوان صفت) ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

24 raise در مقابل plant
در کشاورزی: برداشت
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

25 صدالبته ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

26 "ماده ی تاریک" یا "چسب کیهانی" : ماده ای که کهکشان ها را به یکدیگر متصل و مانع از فروپاشی آنها میشود. ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

27 از فکر ، برچسب و مفاهیم ذهنی اشباع شدن (پیش از آنکه به شکل حقیقی تجربه شوند) ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

28 اول درون را دریاب، تا بیرون تو معنا یابد ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

29 غیرمحلی ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

30 جرقه، بارقه، درخشش برق آسا ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

31 پراکندن، گستراندن، شکوفا شدن ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

32 به عنوان صفت:
A feeling person
کسی که شخصیت احساس محوری داره و تجربه بر اساس حواس پنج گانه رو ترجیح میده
شاید "احساس محور"
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

33 وفور ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

34 هدفمند ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

35 رمزگشایی (در مورد DNA) ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

36 نکات ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

37 متعهد ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

38 نیروبخش، انرژی بخش، انگیزه بخش ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

39 (انجمن) اندیشه های نوین جهانی ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

40 تخصصی مدیریت:
C2C (مدل طراحی محصولات به شیوه احیایی و در چرخه طبیعی)
خود عبارت از ضرب المثل "ز گهواره تا گور" برداشته شده و به معنی "ز گهواره ت ...
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

41 هدفمند ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

42 عمران: general contractor
پیمانکار عمومی
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

43 بطور دقیق و واضح ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

44 این عبارت به برنامه متمرکز لهستان در بازسازی اقتصادشان بعد از جنگ جهانی دوم اشاره دارد
"برنامه سه ساله ملی"
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

45 حمایتگران ساکت
حامیان کم حرف
افراد حمایتگر در یک مجموعه که چندان اظهار نظر نمی کنند
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

46 سرمایه گذار مرحله کشت ایده
سرمایه گذار مرحله اولیه
١٣٩٩/٠١/٣١
|

47 گنگ ، ناواضح ، نامشخص،
چیزی که بخاطر عدم وجود جزئیات کافی قطعیت و دقتی در آن نیست
١٣٩٩/٠١/٣١
|

48 تناسب بازار (با محصول) ١٣٩٩/٠١/٣١
|

49 محصول متناسب با بازار ١٣٩٩/٠١/٣١
|

50 در بازاریابی و کارآفرینی:
فرایندی که در طی آن ایده ی یک محصول یا خدمات به واقعیت در دنیای فیزیکی تبدیل میشود
نتیجه و ثمره یک ایده و مفهوم
th ...
١٣٩٩/٠١/٣٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 state of the art
• The system was state of the art.
• این سیستم بسیار پیشرفته بود
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

2 cash cow
• This product has always been a cash cow for our company.
• این محصول همیشه یک منبع سودآور برای شرکت ما بوده است
١٣٩٧/١٠/٠٥
|