برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فریــــــماه رفیعی

فریــــــماه رفیعی کارشناس مترجم و علاقه مند به ترجمه زبان های خارجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زیرنویس سازی ١٤٠٠/٠٤/١٢
|

2 خرده تراشه های مداد بعد از تراش کردن ١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

3 oblique line ١٤٠٠/٠٣/٢٧
|

4 خط اریب ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

5 Moving back and forth ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

6 خط دو سر تیز : تکنیکی در نقاشی سیاه قلم که در آن خط ابتدا با فشار کم قلم و سپس در وسط خط با فشار زیاد قلم و نهایتا با فشار کم قلم کشیده میشود. در چنی ... ١٤٠٠/٠٣/١٧
|

7 روانشناسی: فیلم ذهنی ( تصاویر هیپنوتیزمی برای القای افکار زیبابین به ذهن) ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

8 چراغ های ناوبری ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

9 در اقتصاد و حسابداری: تاثیر متغیر مازاد بازده ١٣٩٩/١١/٣٠
|

10 ارزیابی کننده، شاخص ١٣٩٩/١١/٢١
|

11 SCC در اقتصاد: شرکت پایاپای کلیرینگ و تسویه سهام ١٣٩٩/١١/٠٨
|

12 حسابداری: مطالعه رویدادی - مطالعه ی اثر رویداد ١٣٩٩/١١/٠٦
|

13 صندوق سرمایه گذاری در سهام شاخص ١٣٩٩/١١/٠٦
|

14 در آن واحد- بصورت لحظه ای و آنلاین- ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

15 اقدام به تصاحب سهام ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

16 تکنولوژی آشکارکننده دستکاری
١٣٩٩/١٠/١٨
|

17 غلبه بر بازار (کسب بازده) ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

18 کورنئوسیت : سلول های مرده لایه شاخی اپیدرم ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

19 منبت کاری و خاتم کاری به این هنر نمیگن و خیلی متفاوته.
اسم صحیحش مرصع کاری، جواهرنگاری، یا مخراج کاری هست.
مرصع به معنای جواهر قرار دادن بر چیزی
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

20 خاضعانه ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

21 بنیادی ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

22 المان های زنده ی باغچه در طراحی فضای سبز (مثل درختان و گل ها) ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

23 تکرار شونده ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

24 تعلیق
recessed به تعلیق افتاده
١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

25 خدمات، نوآوری، تکنولوژی، سیستم های بهبودبخش ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

26 در کامپیوتر:
ماشین الات شرکتی برای تولید قطعات نیمه رسانا (خلاصه شده ی fabrication facility)
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

27 به زبون بی زبونی
به تقلای فراوان
به معنای واقعی کلمه
به هر جون کندنی میشد
١٣٩٩/٠٥/١٥
|

28 climate positive
رویکرد "اقلیم بهتر"
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

29 رویکردی مثبت در راستای بهبود بحران آب و هوایی و محیط زیست.
به صورت اسم مرکب استفاده میشه:
climate positive department : دپارتمان "آب و هوا/ اق ...
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

30 حضور قدرتمند برند
١٣٩٩/٠٥/٠١
|

31 to hold hostage :ترجمه کمی ادبی در متونی که از نظری لغوی به گروگان گیری اشاره ندارند:
به حصار خود درآوردن
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

32 خود پرسشگری ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

33 self-inquiry : خودپرسشگری ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

34 عبارت مرسومی که زیاد استفاده میشود:
The irony is that...
تمسخرآمیز این است که...
طنز تلخ ماجرا این است که...
عجیب این است که...
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

35 نسل "انفجار جمعیت"
نسلی که در دوره زمانی فرزندآوری زیاد به دنیا آمده اند و جمعیت جوانان در آن دوره زیاد بوده است. مثلا افراد نسل 55 تا 75 نسل Me g ...
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

36 کوچک شونده - منقبض شونده (به عنوان صفت) ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

37 raise در مقابل plant
در کشاورزی: برداشت
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

38 صدالبته ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

39 "ماده ی تاریک" یا "چسب کیهانی" : ماده ای که کهکشان ها را به یکدیگر متصل و مانع از فروپاشی آنها میشود. ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

40 از فکر ، برچسب و مفاهیم ذهنی اشباع شدن (پیش از آنکه به شکل حقیقی تجربه شوند) ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

41 اول درون را دریاب، تا بیرون تو معنا یابد ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

42 غیرمحلی ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

43 جرقه، بارقه، درخشش برق آسا ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

44 پراکندن، گستراندن، شکوفا شدن ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

45 به عنوان صفت:
A feeling person
کسی که شخصیت احساس محوری داره و تجربه بر اساس حواس پنج گانه رو ترجیح میده
شاید "احساس محور"
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

46 وفور ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

47 هدفمند ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

48 رمزگشایی (در مورد DNA) ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

49 نکات ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

50 متعهد ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 state of the art
• The system was state of the art.
• این سیستم بسیار پیشرفته بود
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

2 cash cow
• This product has always been a cash cow for our company.
• این محصول همیشه یک منبع سودآور برای شرکت ما بوده است
١٣٩٧/١٠/٠٥
|