برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فریــــــماه رفیعی

فریــــــماه رفیعی کارشناس مترجم و علاقه مند به ترجمه زبان های خارجی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 مهیب، چشم گیر، مخوف
the crashing waves of the ocean were coming closer
امواج مهیب اقیانوس در حال نزدیک شدن بودند
١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

102 دلبستگی آشفته-سردرگم (یکی از انواع دلبستگی ناایمن در نظریه دلبستگی) ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

103 وقت گذرانی (بی هدف)
watching stories on a app is a kind of lean-back while you're waiting for your friend to reply
١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

104 اصول قانونی ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

105 دودسنج سیار: اسم نوعی ماشین الکتریکی ست که میزان آلاینده های بیرون و درون خودرو را اندازه میگیرد ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

106 فوق ریز ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

107 به اختصار PM: (ذرات معلق در هوا)
ترکیبی از ذرات آلاینده هوا که به صورت ترکیبی از ذرات طبیعی یا غیرطبیعی در هوا معلق اند.
١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

108 طرح اولیه - طرح کلی ١٣٩٧/١١/١٦
|

109 اتود (مداد نوکی-مدادی که بتوان مغز (از جنس سرب یا گرافیت) را در اندازه های مختلف در آن جایگذاری کرد ١٣٩٧/١١/٠٩
|

110 اتود (مداد نوکی-مدادی که بتوان مغز (از جنس سرب یا گرافیت) را در اندازه های مختلف در آن جایگذاری کرد ١٣٩٧/١١/٠٩
|

111 پزشکی: الگوهای سمعی ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

112 پزشکی: لوله ترکیبی - کامبی تیوب ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

113 لوله گذاری ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

114 داخل دهانی ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

115 فک و صورت - پزشکی: maxillofacial surgery : جراحی فک و صورت ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

116 پزشکی: فمورال یا کشاله ران (در آنژیوگرافی) در برابر : رادیال ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

117 پزشکی: سین آنژیوگرافی (تصویربرداری متحرک از صفحه ی فلورسنت در طول رگ های خونی) ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

118 نورورادیولوژی (رادیولوژی مغز و اعصاب) ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

119 آندوسکوپی درون عروقی ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

120 فاسد - در پزشکی: گانگرنه (فاسد شدن پوست منطقه ی درگیر)
Gangrenous appendicitis آپاندیسیت گانگرنه
١٣٩٧/١٠/٢٤
|

121 بخشی از لوله ی رحم (آمپولا) ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

122 مربوط به بیماری های زنان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

123 بیماری های زنان ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

124 گره چهارگوش ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

125 جانبی ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

126 سنسور بازخورد مغناطیسی( نوعی سیستم مغناطیسی که از طریق سنسور آن میتوان از اجسام بازخورد فیزیکی دریافت کرد)(در دستگاه های پزشکی) ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

127 ماجرا - موقعیت ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

128 شبیه سازی ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

129 کاتتراسیون یا سونداژ ( عملی در پزشکی) ١٣٩٧/١٠/٢١
|

130 پزشکی: صداهای کوروتکوف (صدای جریان خون) ١٣٩٧/١٠/٢١
|

131 پزشکی: پلور (غشای نازکی که بین حفره قفسه سینه و ریه ها قرار دارد.) ١٣٩٧/١٠/٢١
|

132 جراحی گونیوتومی ١٣٩٧/١٠/١٧
|

133 تحصیلات بین حرفه ای(نوعی از آموزش که در آن دانشجویان با رشته های دیگر آموزش توام میبینند) ١٣٩٧/١٠/١٧
|

134 کمک های اولیه ١٣٩٧/١٠/١٧
|

135 بازاریابی: شرایط ویژه رفع مشکل مشتریان ١٣٩٧/١٠/١٦
|

136 تعدیل یا کاهش قیمت ١٣٩٧/١٠/١٥
|

137 تیکت یا درخواست بررسی شکایت ١٣٩٧/١٠/١٥
|

138 در بازاریابی : لحن صدای برند(ویژگی کلماتی که با آن ها هویت برند خود را تعریف میکنیم.) ١٣٩٧/١٠/١٥
|

139 نامتعارف- نامرسوم ١٣٩٧/١٠/١١
|

140 نمای خطی اجزاء داخلی ( در گرافیک و طراحی) ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

141 منبع سودآور ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

142 در کسب و کار: شتاب دهنده ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

143 فاویکون: آیکون ریزی که در کنار آدرس سایت دیده میشود ١٣٩٧/١٠/٠٢
|

144 کمان چوبی ١٣٩٧/١٠/٠١
|

145 سنگ نگاره ١٣٩٧/١٠/٠١
|

146 در تخصص کسب و کار : اثبات اجتماعی یا اثبات جمعی ١٣٩٧/٠٩/٢٢
|

147 گسترش دادن - بسط دادن ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

148 به کرسی نشاندن ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

149 تمرکز زایی ( در برابر : تمرکز زدایی decentralization) ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

150 جانشین پروری (معادل رسمی پارتی بازی) ١٣٩٧/٠٨/١٤
|