برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فریبرز باغشمالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ستاره (Star)، گوي پرنور و بسيار داغي از ’پلاسما‘ است که انسجام خود را توسط نيروي گرانش حفظ مي کند. ستاره ها مداوماً در حال تغيير هستند. نزديکترين ستا ... ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

2 طيف (Spectrum) به مفهوم نواری از رنگ ها است که در نتیجه پراکندگی نور مرئی، درجات شکست نور، و همچنین طول موج هر یک، پدید می آید. همچنین، به ويژگی طول ... ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

3 موج (Wave): ’آشفتگي (Disturbance)‘ محیطی و متحرکي است که موجب انتقال انرژي از يك نقطه به نقطه دیگر و بدون انتقال ماده مي گردد.
به عبارتی موج حرکتي ...
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

4 سنتز (Synthesis) یا ترکيب (Combination)، واکنشی شیمیایی میان دو یا چند واکنش دهنده است که طی آن پیون شیمیایی میان واکنش دهنده ها ایجاد شده و فرآورده ... ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

5 زيست يار يا پروبیوتیک (Probiotic)، دسته اي از باکتری ها مي باشند که علاوه بر کمک به گوارش يا هضم غذا، برخي ويتامين ها و آنتي بيوتيک هاي لازم براي بدن ... ١٣٩٧/٠٤/١٩
|

6 زيست يار يا پروبیوتیک (Probiotic)، دسته اي از باکتری ها مي باشند که علاوه بر کمک به گوارش يا هضم غذا، برخي ويتامين ها و آنتي بيوتيک هاي لازم براي بدن ... ١٣٩٧/٠٤/١٩
|

7 فلس (Scale) ’پولک‘ يا ’فلس‘ لايه محافظي است که بر روي پوست جانوران وجود دارد و از جنس استخوان است که از پوست منشاء مي گيرند. ماهي هاي غضروفي و استخوا ... ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

8 خفاش (Bat) در فارسي ’شبکور‘ ناميده مي شود. از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’پستانداران‘، راسته ’خفاش سانان‘ مي باشد. 1،240 گونه از آنها شن ... ١٣٩٧/٠٤/١٥
|

9 مارمولک (Lizard) ’چلپاسه‘ نیز نامیده می شود. از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’سوسماریان‘، راسته ’پولک داران‘ مي باشد. 5،600 گونه از آنها ش ... ١٣٩٧/٠٤/١١
|

10 مار (Snake) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’سوسماریان‘، راسته ’پولک داران‘، مي باشد. 2،900 گونه از آنها شناخته شده است. جانوری است بدون د ... ١٣٩٧/٠٤/١١
|

11 لاک پشت (Turtle) ’سنگ پشت‘ نیز نامیده می شود. از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’خزندگان‘ مي باشد. 300 گونه از آنها شناخته شده است. سالیان ... ١٣٩٧/٠٤/١١
|

12 خزندگان (Reptiles) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’خزندگان‘ مي باشند. پوست خزندگان با پولک های ضخیم و سخت و یا صفحات استخوانی پوشیده شده ... ١٣٩٧/٠٤/١١
|

13 سمندر (Salamander) ’آتش خوار‘ نیز نامیده می شود. از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’دوزیستان‘، و راسته ’سمندر‘ مي باشد. این جانوران بدن دراز ... ١٣٩٧/٠٤/١١
|

14 وزغ (Toad)از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’دوزیستان‘، و راسته ’بی دمان‘ مي باشد. گونه مشخصی از قورباغه است. پوستی خشک، چرمی، و پاهای کوتاه ... ١٣٩٧/٠٤/١١
|

15 قورباغه (Frog) که مترادف فارسی آن ’غوک‘ است. از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’دوزیستان‘، و راسته ’بی دمان‘ مي باشد. پاهای بلند عقب برای پر ... ١٣٩٧/٠٤/١١
|

16 پلانکتون (Plankton) که ’دروایان‘ هم نامیده می شوند، دسته‌ای از جانداران شامل: جانوران، گیاهان، آغازيان، و يا باکتری ها هستند که بر اساس ویژگی های زی ... ١٣٩٧/٠٤/١٠
|

17 ماهي شير (Narrow-barred Spanish Mackerel Fish) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’مازه داران‘، زير شاخه ’پرتو بالگان‘، و راسته ’سوف ماهی سانان‘ مي باشد. ماهی ... ١٣٩٧/٠٤/١٠
|

18 ماهي خاوياري (Sturgeon Fish) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’پرتوبالگان‘، و راسته ’تاس ماهی سانان‘ مي باشد. 27 گونه و زير گونه از آنها شن ... ١٣٩٧/٠٤/١٠
|

19 خاويار (Caviar) ’تخم (Hard Roe)‘ ماهيان خاوياري است که در تخمدان ماهيان ماده وجود دارد. از گرانترين غذاهاي سرشار از انرژي جهان محسوب، و به صورت پاستو ... ١٣٩٧/٠٤/١٠
|

20 غضروف (Cartilage) بافتی زنده بوده که حالت نیمه جامد دارد ولی نه به روانی ’خون‘ و نه به سختی ’استخوان‘. یاخته های این بافت با فاصله نسبتاً زیادی از یک ... ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

21 خرخاکی (Woodlouse) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپایان‘، زیر شاخه ’سخت پوستان‘ و رده ’نرم زرهیان‘ مي باشد. دارای 10 پا می باشد. روی زمین زندگی می کند ... ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

22 هزارپایان (Myriapoda) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپايان‘، زیر شاخه ’هزارپايان‘ مي باشد. نسبت به بقیه بندپایان کمیاب تر هستند. شکل ظاهری و تعداد پاه ... ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

23 ميگو (Shrimp) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپایان‘، زیر شاخه ’سخت پوستان‘ مي باشد. در آب شور و شیرین یافت می شود. منبع غذایی برای موجودات دریایی است. ... ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

24 دو نوع بیشتر شناخته شده آنها عبارتند از خرچنگ دراز (Lobster) و خرچنگ پهن (Crab) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپایان‘، زیر شاخه ’سخت پوستان‘، و رده ’ن ... ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

25 خرچنگ دراز (Lobster) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپایان‘، زیر شاخه ’سخت پوستان‘، و رده ’نرم زرهیان‘ مي باشد. شکمشان کاملاً زیر بدنشان پنهان است. روی ... ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

26 خرچنگ پهن (Crab) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپایان‘، زیر شاخه ’سخت پوستان‘، و رده ’نرم زرهیان‘ مي باشد. شکمشان کاملاً زیر بدنشان پنهان است. روی بدن ... ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

27 دو کفه اي (Bivalvia)از شاخه ’نرم تنان‘ و رده ’تبرپايان‘ است. معمولاً صدف های دو تکه ای دارند که تقریباً متقارن هستند. شامل: ’گوش ماهی‘، ’صدف دو کفه ا ... ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

28 ده پا يا نرم تن مرکب (Squid) از شاخه ’نرم تنان‘ و رده ’سرپايان‘ است. این جاندار دارای 10 بازو می باشد و در زمان احساس خطر، به منظور گریز ماده ای چون ... ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

29 ده پا يا نرم تن مرکب (Squid) از شاخه ’نرم تنان‘ و رده ’سرپايان‘ است. این جاندار دارای 10 بازو می باشد و در زمان احساس خطر، و به منظور گریز، ماده ای چ ... ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

30 هشت پا (Octopus) به آن ’اختاپوس‘ هم گفته می شود. از شاخه ’نرم تنان‘ و رده ’سرپايان‘ است. در اقیانوس بویژه در آب سنگ های مرجانی زندگی می کند. ١٣٩٧/٠٤/٠٧
|

31 چلغوز نام دانه ای سودمند و آجیلی است که طعم آن بسیار نزدیک و مشابه با پسته و بادام است. گیاه چلغوز ( به انگلیسی : Chilgoza Pine ) بومی کشورهای پاکستا ... ١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

32 گياه (Plant): مترادف آن در زبان فارسی ’رستنی‘ است. بطور کلی دارای خصوصیات زیر می باشند:
1. موجودی زنده و از جانداران هو هسته ای (یوکاریوت) می باشد ...
١٣٩٧/٠٣/٢١
|

33 ویروس ایدز (Aids Virus/HIV) چيست؟ HIV به معنای ویروس سیستم ایمنی بدن انسان است، یعنی این ویروس به سیستم ایمنی حمله می کند و آن را ضعیف می کند. AIDS ن ... ١٣٩٧/٠٣/١٨
|

34 گونه (Species) در طبقه بندی جانوران و در علم زیست شناسی به مجموعه ای از موجودات زنده که از لحاظ ساختار، ژنتیک، و فیزیولوژی مشابه یکدیگر هستند و می تو ... ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

35 سلسله اصلی، سر سلسله (Kingdom) ١٣٩٧/٠٣/١٦
|

36 جاندار موجدی است زنده که به پنج سلسله اصلی یا فرمانرو (Kingdom) تقسیم بندی می شود.
طبقه بندی علمی جانداران (Living Things Kingdom) به قرار زیر است ...
١٣٩٧/٠٣/١٦
|

37 قمر (Moon) : این واژه در زبان عربی مترادف است با ’ماه‘ در زبان فارسی. به جسمی آسمانی گفته می شود که گرد جسم آسمانی بزرگتری مانند سیاره بگردد. ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

38 نجوم (Astronomy): نجم در زبان عربی مترادف است با ’ستاره‘، و کلمه نجوم مترادف است با ’ستارگان‘. اين واژه در زبان فارسي مترادف است با ’ستاره شناسی‘. به ... ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

39 فضا (Outer Space): این واژه در زبان فارسی مترادف است با ’کیهان‘، ’سپهر‘، و ’گيتي‘. گستره یا پهنه ای است که فراسوی کره زمین و میان اجرام آسمانی وجود د ... ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

40 مزیت مکانیکی (Mechanical Advantage) به نسبت نیروی تولید شده توسط ماشین (نیروی خروجی) به نیروی به کار گرفته شده (نیروی ورودی) بمنظور انجام کار گوییم. ... ١٣٩٧/٠٢/١٥
|

41 نيروي شناوري (Buoyancy Force)، نیرویی به سمت بالا بوده که از سوی سیال بر جسم فرو برده شده در آن و بر خلاف جهت وزن جسم، بر آن جسم وارد می شود. نیروی ش ... ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

42 ارشميدس (Archimedes)، رياضي دان، فیزیک دان، مهندس، مخترع، و منجم یونانی است. در سال هاي 212 تا 287 قبل از ميلاد (75 سال) زندگي مي كرده است. متولد شهر ... ١٣٩٧/٠٢/٠٩
|

43 هيدروليک (Hydraulic) چيست؟ ’هیدرو‘ در زبان يوناني به معنی ’جریان حرکت مایعات‘ می باشد. این کلمه نشانگر حرکت تحت فشار مایع در محیطی محدود و انحصاری اس ... ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

44 یا تله متری (Telemetry) به فرآیند جمع آوری، اندازه گیری، و ضبط اطلاعات مرتبط با یک شیء و یا یک پدیده دور از مبداء، دسترس، و همچنین متحرکت گفته می شود ... ١٣٩٧/٠٢/٠٢
|

45 کلمه ’ژئو‘ پیشوندی یونانی است و خود به تنهایی به معنی ’زمین‘ می باشد. ژئوفيزيک، یکی از موضوعات مطرح در علوم طبیعی است که در ارتباط با فرآیندها و خصوص ... ١٣٩٧/٠٢/٠٢
|

46 کلمه ’ژئو‘ پیشوندی یونانی است و خود تنهائی به معنی ’زمین‘ می باشد. ١٣٩٧/٠٢/٠٢
|

47 چرخه هاي طبيعي (Ecological Cycles) در بر گیرنده فرآیندهای گوناگون و متنوعی می باشند که استعداد ساماندهی و تنظیم مجدد خود در جهت بازیافت منابع محدود ز ... ١٣٩٧/٠١/٠٤
|

48 بوم شناسی يا اکولوژی (Ecology)، دانش بررسی نحوه تعامل جانداران و زیست بوم (محیط زندگی) را شامل می شود. این دانش از کهن ترین علوم بشری است. ١٣٩٧/٠١/٠٣
|

49 زيست بوم يا اكوسيستم (Ecosystem)، به سامانه ای متشکل از موجودات زنده (گیاهان، جانوران، و ...) و غیر زنده(هوا، آب، خاک، و ...) که با یکدیگر در تعامل ه ... ١٣٩٧/٠١/٠٣
|

50 پرتو نور (Light Beam): به مجموعه ای از باریکه های نور (Light Ray)، پرتو نور گفته می شود. به عبارتی هر پرتو نور از بی نهایت باریکه نور تشکیل شده است.< ... ١٣٩٦/١١/١٣
|