فریبرز باغشمالی

فریبرز باغشمالی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاختر٠٦:٥٢ - ١٣٩٧/٠٦/٢٢ستاره ( Star ) ، گوی پرنور و بسیار داغی از ’پلاسما‘ است که انسجام خود را توسط نیروی گرانش حفظ می کند. ستاره ها مداوماً در حال تغییر هستند. نزدیکترین ... گزارش
2 | 1
طیف٠٦:٣٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥طیف ( Spectrum ) به مفهوم نواری از رنگ ها است که در نتیجه پراکندگی نور مرئی، درجات شکست نور، و همچنین طول موج هر یک، پدید می آید. همچنین، به ویژگی طو ... گزارش
28 | 1
موج١٦:٢٧ - ١٣٩٧/٠٥/٣١موج ( Wave ) : ’آشفتگی ( Disturbance ) ‘ محیطی و متحرکی است که موجب انتقال انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر و بدون انتقال ماده می گردد. به عبارتی موج ح ... گزارش
2 | 1
سنتز٠٨:٢١ - ١٣٩٧/٠٥/١٦سنتز ( Synthesis ) یا ترکیب ( Combination ) ، واکنشی شیمیایی میان دو یا چند واکنش دهنده است که طی آن پیون شیمیایی میان واکنش دهنده ها ایجاد شده و فرآ ... گزارش
18 | 1
زیست یار٠٦:٤٤ - ١٣٩٧/٠٤/١٩زیست یار یا پروبیوتیک ( Probiotic ) ، دسته ای از باکتری ها می باشند که علاوه بر کمک به گوارش یا هضم غذا، برخی ویتامین ها و آنتی بیوتیک های لازم برای ... گزارش
0 | 1
پروبیوتیک٠٦:٤٣ - ١٣٩٧/٠٤/١٩زیست یار یا پروبیوتیک ( Probiotic ) ، دسته ای از باکتری ها می باشند که علاوه بر کمک به گوارش یا هضم غذا، برخی ویتامین ها و آنتی بیوتیک های لازم برای ... گزارش
7 | 1
فلس٠٧:٤٣ - ١٣٩٧/٠٤/١٨فلس ( Scale ) ’پولک‘ یا ’فلس‘ لایه محافظی است که بر روی پوست جانوران وجود دارد و از جنس استخوان است که از پوست منشاء می گیرند. ماهی های غضروفی و استخ ... گزارش
14 | 1
خفاش٠٧:٢٢ - ١٣٩٧/٠٤/١٥خفاش ( Bat ) در فارسی ’شبکور‘ نامیده می شود. از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’پستانداران‘، راسته ’خفاش سانان‘ می باشد. 1، 240 گونه از آنها ... گزارش
21 | 1
مارمولک٠٧:٤١ - ١٣٩٧/٠٤/١١مارمولک ( Lizard ) ’چلپاسه‘ نیز نامیده می شود. از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’سوسماریان‘، راسته ’پولک داران‘ می باشد. 5، 600 گونه از آنه ... گزارش
21 | 1
مار٠٧:٣٥ - ١٣٩٧/٠٤/١١مار ( Snake ) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’سوسماریان‘، راسته ’پولک داران‘، می باشد. 2، 900 گونه از آنها شناخته شده است. جانوری است بدو ... گزارش
7 | 1
لاک پشت٠٧:١٠ - ١٣٩٧/٠٤/١١لاک پشت ( Turtle ) ’سنگ پشت‘ نیز نامیده می شود. از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’خزندگان‘ می باشد. 300 گونه از آنها شناخته شده است. سالیان ... گزارش
30 | 2
خزنده٠٧:٠١ - ١٣٩٧/٠٤/١١خزندگان ( Reptiles ) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’خزندگان‘ می باشند. پوست خزندگان با پولک های ضخیم و سخت و یا صفحات استخوانی پوشیده شد ... گزارش
5 | 1
سمندر٠٦:٤٢ - ١٣٩٧/٠٤/١١سمندر ( Salamander ) ’آتش خوار‘ نیز نامیده می شود. از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’دوزیستان‘، و راسته ’سمندر‘ می باشد. این جانوران بدن در ... گزارش
5 | 1
وزغ٠٦:٣٥ - ١٣٩٧/٠٤/١١وزغ ( Toad ) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’دوزیستان‘، و راسته ’بی دمان‘ می باشد. گونه مشخصی از قورباغه است. پوستی خشک، چرمی، و پاهای کو ... گزارش
12 | 1
قورباغه٠٦:٢٦ - ١٣٩٧/٠٤/١١قورباغه ( Frog ) که مترادف فارسی آن ’غوک‘ است. از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’دوزیستان‘، و راسته ’بی دمان‘ می باشد. پاهای بلند عقب برای ... گزارش
23 | 8
پلانکتون٠٨:٢٢ - ١٣٩٧/٠٤/١٠پلانکتون ( Plankton ) که ’دروایان‘ هم نامیده می شوند، دسته ای از جانداران شامل: جانوران، گیاهان، آغازیان، و یا باکتری ها هستند که بر اساس ویژگی های ز ... گزارش
0 | 1
ماهی شیر٠٧:٤٨ - ١٣٩٧/٠٤/١٠ماهی شیر ( Narrow - barred Spanish Mackerel Fish ) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’مازه داران‘، زیر شاخه ’پرتو بالگان‘، و راسته ’سوف ماهی سانان‘ می باشد. ... گزارش
0 | 1
ماهی خاویار٠٧:٣٦ - ١٣٩٧/٠٤/١٠ماهی خاویاری ( Sturgeon Fish ) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’طنابداران‘، رده ’پرتوبالگان‘، و راسته ’تاس ماهی سانان‘ می باشد. 27 گونه و زیر گونه از آنها ... گزارش
5 | 1
خاویار٠٧:٣٥ - ١٣٩٧/٠٤/١٠خاویار ( Caviar ) ’تخم ( Hard Roe ) ‘ ماهیان خاویاری است که در تخمدان ماهیان ماده وجود دارد. از گرانترین غذاهای سرشار از انرژی جهان محسوب، و به صورت ... گزارش
5 | 2
غضروف١٨:٥٣ - ١٣٩٧/٠٤/٠٩غضروف ( Cartilage ) بافتی زنده بوده که حالت نیمه جامد دارد ولی نه به روانی ’خون‘ و نه به سختی ’استخوان‘. یاخته های این بافت با فاصله نسبتاً زیادی از ... گزارش
7 | 1
خرخاکی٠٩:٠٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧خرخاکی ( Woodlouse ) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپایان‘، زیر شاخه ’سخت پوستان‘ و رده ’نرم زرهیان‘ می باشد. دارای 10 پا می باشد. روی زمین زندگی می ک ... گزارش
5 | 3
هزارپا٠٩:٠٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧هزارپایان ( Myriapoda ) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپایان‘، زیر شاخه ’هزارپایان‘ می باشد. نسبت به بقیه بندپایان کمیاب تر هستند. شکل ظاهری و تعداد پ ... گزارش
18 | 0
میگو٠٨:٥١ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧میگو ( Shrimp ) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپایان‘، زیر شاخه ’سخت پوستان‘ می باشد. در آب شور و شیرین یافت می شود. منبع غذایی برای موجودات دریایی اس ... گزارش
51 | 1
خرچنگ٠٨:٤٣ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧دو نوع بیشتر شناخته شده آنها عبارتند از خرچنگ دراز ( Lobster ) و خرچنگ پهن ( Crab ) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپایان‘، زیر شاخه ’سخت پوستان‘، و رد ... گزارش
32 | 0
خرچنگ دراز٠٨:٣٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧خرچنگ دراز ( Lobster ) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپایان‘، زیر شاخه ’سخت پوستان‘، و رده ’نرم زرهیان‘ می باشد. شکمشان کاملاً زیر بدنشان پنهان است. ر ... گزارش
0 | 1
خرچنگ پهن٠٨:٣٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧خرچنگ پهن ( Crab ) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپایان‘، زیر شاخه ’سخت پوستان‘، و رده ’نرم زرهیان‘ می باشد. شکمشان کاملاً زیر بدنشان پنهان است. روی ب ... گزارش
2 | 1
دوکفه ای٠٦:٥٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧دو کفه ای ( Bivalvia ) از شاخه ’نرم تنان‘ و رده ’تبرپایان‘ است. معمولاً صدف های دو تکه ای دارند که تقریباً متقارن هستند. شامل: ’گوش ماهی‘، ’صدف دو کف ... گزارش
0 | 1
ده پا٠٦:٤٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧ده پا یا نرم تن مرکب ( Squid ) از شاخه ’نرم تنان‘ و رده ’سرپایان‘ است. این جاندار دارای 10 بازو می باشد و در زمان احساس خطر، به منظور گریز ماده ای چو ... گزارش
0 | 1
ماهی مرکب٠٦:٤٧ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧ده پا یا نرم تن مرکب ( Squid ) از شاخه ’نرم تنان‘ و رده ’سرپایان‘ است. این جاندار دارای 10 بازو می باشد و در زمان احساس خطر، و به منظور گریز، ماده ای ... گزارش
2 | 1
اختاپوس٠٤:٣٦ - ١٣٩٧/٠٤/٠٧هشت پا ( Octopus ) به آن ’اختاپوس‘ هم گفته می شود. از شاخه ’نرم تنان‘ و رده ’سرپایان‘ است. در اقیانوس بویژه در آب سنگ های مرجانی زندگی می کند.گزارش
28 | 1
چلغوز٠٩:٤٢ - ١٣٩٧/٠٤/٠٦چلغوز نام دانه ای سودمند و آجیلی است که طعم آن بسیار نزدیک و مشابه با پسته و بادام است. گیاه چلغوز ( به انگلیسی : Chilgoza Pine ) بومی کشورهای پاکستا ... گزارش
41 | 1
گیاه٠٥:٣١ - ١٣٩٧/٠٣/٢١گیاه ( Plant ) : مترادف آن در زبان فارسی ’رستنی‘ است. بطور کلی دارای خصوصیات زیر می باشند: 1. موجودی زنده و از جانداران هو هسته ای ( یوکاریوت ) می با ... گزارش
12 | 1
ایدز٠٥:٠٩ - ١٣٩٧/٠٣/١٨ویروس ایدز ( Aids Virus/HIV ) چیست؟ HIV به معنای ویروس سیستم ایمنی بدن انسان است، یعنی این ویروس به سیستم ایمنی حمله می کند و آن را ضعیف می کند. AIDS ... گزارش
5 | 1
گونه١٩:٤٧ - ١٣٩٧/٠٣/١٦گونه ( Species ) در طبقه بندی جانوران و در علم زیست شناسی به مجموعه ای از موجودات زنده که از لحاظ ساختار، ژنتیک، و فیزیولوژی مشابه یکدیگر هستند و می ... گزارش
16 | 1
فرمانرو٠٨:٠٠ - ١٣٩٧/٠٣/١٦سلسله اصلی، سر سلسله ( Kingdom )گزارش
7 | 0
جاندار٠٧:٥٨ - ١٣٩٧/٠٣/١٦جاندار موجدی است زنده که به پنج سلسله اصلی یا فرمانرو ( Kingdom ) تقسیم بندی می شود. طبقه بندی علمی جانداران ( Living Things Kingdom ) به قرار زیر ا ... گزارش
5 | 1
قمر١٤:٢٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩قمر ( Moon ) : این واژه در زبان عربی مترادف است با ’ماه‘ در زبان فارسی. به جسمی آسمانی گفته می شود که گرد جسم آسمانی بزرگتری مانند سیاره بگردد.گزارش
7 | 1
نجوم٠٩:١٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩نجوم ( Astronomy ) : نجم در زبان عربی مترادف است با ’ستاره‘، و کلمه نجوم مترادف است با ’ستارگان‘. این واژه در زبان فارسی مترادف است با ’ستاره شناسی‘. ... گزارش
9 | 1
فضا٠٩:٠١ - ١٣٩٧/٠٣/٠٩فضا ( Outer Space ) : این واژه در زبان فارسی مترادف است با ’کیهان‘، ’سپهر‘، و ’گیتی‘. گستره یا پهنه ای است که فراسوی کره زمین و میان اجرام آسمانی وجو ... گزارش
60 | 2
مزیت مکانیکی٠٨:٢٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٥مزیت مکانیکی ( Mechanical Advantage ) به نسبت نیروی تولید شده توسط ماشین ( نیروی خروجی ) به نیروی به کار گرفته شده ( نیروی ورودی ) بمنظور انجام کار گ ... گزارش
5 | 0
شناوری٠٦:٠٨ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩نیروی شناوری ( Buoyancy Force ) ، نیرویی به سمت بالا بوده که از سوی سیال بر جسم فرو برده شده در آن و بر خلاف جهت وزن جسم، بر آن جسم وارد می شود. نیرو ... گزارش
0 | 0
ارشمیدس٠٦:٠٥ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩ارشمیدس ( Archimedes ) ، ریاضی دان، فیزیک دان، مهندس، مخترع، و منجم یونانی است. در سال های 212 تا 287 قبل از میلاد ( 75 سال ) زندگی می کرده است. متول ... گزارش
7 | 0
هیدرولیک١٨:٢٢ - ١٣٩٧/٠٢/٠٥هیدرولیک ( Hydraulic ) چیست؟ ’هیدرو‘ در زبان یونانی به معنی ’جریان حرکت مایعات‘ می باشد. این کلمه نشانگر حرکت تحت فشار مایع در محیطی محدود و انحصاری ... گزارش
14 | 0
دورسنجی٠٩:٠٢ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢یا تله متری ( Telemetry ) به فرآیند جمع آوری، اندازه گیری، و ضبط اطلاعات مرتبط با یک شیء و یا یک پدیده دور از مبداء، دسترس، و همچنین متحرکت گفته می ش ... گزارش
2 | 0
ژئوفیزیک٠٨:٤٠ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢کلمه ’ژئو‘ پیشوندی یونانی است و خود به تنهایی به معنی ’زمین‘ می باشد. ژئوفیزیک، یکی از موضوعات مطرح در علوم طبیعی است که در ارتباط با فرآیندها و خصوص ... گزارش
5 | 0
ژئو٠٨:١٢ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢کلمه ’ژئو‘ پیشوندی یونانی است و خود تنهائی به معنی ’زمین‘ می باشد.گزارش
7 | 0
چرخه طبیعی٠٩:١٦ - ١٣٩٧/٠١/٠٤چرخه های طبیعی ( Ecological Cycles ) در بر گیرنده فرآیندهای گوناگون و متنوعی می باشند که استعداد ساماندهی و تنظیم مجدد خود در جهت بازیافت منابع محدود ... گزارش
2 | 1
اکولوژی١٨:٥٧ - ١٣٩٧/٠١/٠٣بوم شناسی یا اکولوژی ( Ecology ) ، دانش بررسی نحوه تعامل جانداران و زیست بوم ( محیط زندگی ) را شامل می شود. این دانش از کهن ترین علوم بشری است.گزارش
23 | 0
اکوسیستم١٨:٥٤ - ١٣٩٧/٠١/٠٣زیست بوم یا اکوسیستم ( Ecosystem ) ، به سامانه ای متشکل از موجودات زنده ( گیاهان، جانوران، و . . . ) و غیر زنده ( هوا، آب، خاک، و . . . ) که با یکدیگ ... گزارش
32 | 1
پرتو نور٠٦:٠٣ - ١٣٩٦/١١/١٣پرتو نور ( Light Beam ) : به مجموعه ای از باریکه های نور ( Light Ray ) ، پرتو نور گفته می شود. به عبارتی هر پرتو نور از بی نهایت باریکه نور تشکیل شده ... گزارش
5 | 0