دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٤١٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٨٤
لایک
لایک
٥٨٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٢١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١

ستاره ( Star ) ، گوی پرنور و بسیار داغی از ’پلاسما‘ است که انسجام خود را توسط نیروی گرانش حفظ می کند. ستاره ها مداوماً در حال تغییر هستند. نزدیکترین ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢

طیف ( Spectrum ) به مفهوم نواری از رنگ ها است که در نتیجه پراکندگی نور مرئی، درجات شکست نور، و همچنین طول موج هر یک، پدید می آید. همچنین، به ویژگی طو ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٠

موج ( Wave ) : ’آشفتگی ( Disturbance ) ‘ محیطی و متحرکی است که موجب انتقال انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر و بدون انتقال ماده می گردد. به عبارتی موج ح ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥

سنتز ( Synthesis ) یا ترکیب ( Combination ) ، واکنشی شیمیایی میان دو یا چند واکنش دهنده است که طی آن پیون شیمیایی میان واکنش دهنده ها ایجاد شده و فرآ ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١

زیست یار یا پروبیوتیک ( Probiotic ) ، دسته ای از باکتری ها می باشند که علاوه بر کمک به گوارش یا هضم غذا، برخی ویتامین ها و آنتی بیوتیک های لازم برای ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.