منو
فریبرز باغشمالی

فریبرز باغشمالی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٥,٢٦٠
لایک
٥٧٠
لایک
دیس‌لایک
٢٢٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٦١٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٢٦٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦١٥
لایک
لایک
٥٧٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٠

فضا ( Outer Space ) : این واژه در زبان فارسی مترادف است با ’کیهان‘، ’سپهر‘، و ’گیتی‘. گستره یا پهنه ای است که فراسوی کره زمین و میان اجرام آسمانی وجو ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٠

در زبان فارسی معادل ’بالقوه‘ و ’نهفته‘ می باشد. در فیریک به صورتی از انرژی گفته می شود که در یک سامانه بصورت نهفته وجود داشته و قابل تبدیل به انرژی ج ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٤

چلغوز نام دانه ای سودمند و آجیلی است که طعم آن بسیار نزدیک و مشابه با پسته و بادام است. گیاه چلغوز ( به انگلیسی : Chilgoza Pine ) بومی کشورهای پاکستا ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٤

زیست بوم یا اکوسیستم ( Ecosystem ) ، به سامانه ای متشکل از موجودات زنده ( گیاهان، جانوران، و . . . ) و غیر زنده ( هوا، آب، خاک، و . . . ) که با یکدیگ ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٩

میگو ( Shrimp ) از فرمانرو ’جانوران‘ شاخه ’بندپایان‘، زیر شاخه ’سخت پوستان‘ می باشد. در آب شور و شیرین یافت می شود. منبع غذایی برای موجودات دریایی اس ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.