منو
فرهاد مولایی

فرهاد مولایی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٥,٤٥٦
لایک
٥٦٦
لایک
دیس‌لایک
١٠٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٩٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٤٥٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٩٤
لایک
لایک
٥٦٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١١٣

خانم فریبا carry on میشه ادامه دادن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٨

منطقه حفاظت شده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣١

دوری جستن از

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

عرشه کشتی، اتاق فرماندهی ناو جنگی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

به معنی سفینه هم می باشد Flying saucer به معنی بشقاب پرنده

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.